Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szansa na dofinansowanie dla osób bezrobotnych w ramach projektu unijnego.

Szansa na dofinansowanie dla osób bezrobotnych w ramach projektu unijnego.

Projekt „Biznesmen – Bizneswomen” adresowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, w tym osób po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku do realizacji projektu konkursowego pn. „Biznesmen – Bizneswomen” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Projekt realizowany jest od dnia 01.10.2012 r. do dnia 30.09.2014 r.


Celem głównym projektu jest podjęcie samozatrudnienia przez 150 kobiet/mężczyzn w wyniku otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej do dnia 30.09.2013 r.: w tym w:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – 70 osób, w tym 37 kobiet,
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku – 40 osób, w tym 21 kobiet,
Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie – 40 osób, w tym 21 kobiet, z grupy:
osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 24 osoby (w tym 12 kobiet),
osób bezrobotnych niepełnosprawnych – 8 osób (w tym 4 kobiety),
osób bezrobotnych niekwalifikujących do w/w kategorii – 8 osób (w tym 4 kobiety).

 

W ramach projektu przewidziano następujące zadania: Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, Szkolenie i doradztwo z zakresu przedsiębiorczości, Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż 20 100,00 zł.
 

Termin rekrutacji do projektu pn „Biznesmen – Bizneswoman” rozpocznie się w dniu 21.01.2013r. i będzie trwać do dnia15.02.2013r. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami: (Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych, Orzeczenie o niepełnosprawności - o ile dotyczy, Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz inne posiadane kwalifikacje związane z profilem podejmowanej działalności) należy złożyć w terminie do dnia 15.02.2013r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie mieszczącego się przy ul. Partyzantów 21 w godz. od 08.00 do 14.00 na stanowisku pośrednika pracy. Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Pracy www.pupmyszkow.pl w zakładce Urząd Pracy/Projekty EFS/Realizowane/„Biznesmen – Bizneswomen”, bądź w siedzibie PUP Myszków piętro III, stanowisko nr 1 (informacja). Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 324 piętro III, nr telefonu: 34/3135020).
 

Serdecznie zapraszamy. ULOTKA O PROJEKCIE W ZAŁĄCZENIU.

21

STY

2013

1296

razy

czytano