Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Unijne dofinansowanie na Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach.

Unijne dofinansowanie na Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach.

Zaniedbany młyn przy ul. Ofiar Katynia ma szanse na gruntowną rewitalizację wraz z otoczeniem. Zostanie zagospodarowany na potrzeby muzeum młynarstwa i innych rzemiosł. Żarki od wieków słyną z tradycji handlowych, usługowych i rzemieślniczych. Teraz jest szansa, aby budynek zyskał nowy blask.

Gmina Żarki w 2010 roku złożyła wniosek w ramach Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja - „małe miasta" RPO WSL. Po ocenie merytorycznej projekt znalazł się na liście rezerwowej. W styczniu br. (17.01) Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę  projektów wybranych do dofinansowania i wśród gmin, który uzyskają dofinansowanie znała się również Gmina Żarki.

- To ostatni moment na uratowanie tego budynku. Od kilku lat jest naszą własnością. Zabezpieczamy go doraźnie, ale dach zaczyna już przeciekać, niszczeje wnętrze i unikatowe wyposażenie młyna, między innymi okazałe mlewniki. Do środka mimo zabezpieczeń dostają się chuligani. Dlatego wiadomość o dofinansowaniu to dobra wiadomość dla Gminy Żarki – mówi burmistrz Klemens Podlejski.

Wartość zadania 6 mln, wartość dofinansowania: 5 099 400,00 zł. Projekt pt. „Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach” polega na rewitalizacji zaniedbanego inwestycyjnie i społecznie budynku młyna oraz jego zagospodarowaniu na potrzeby muzeum młynarstwa i innych rzemiosł. Celem projektu jest pełniejsze, wielofunkcyjne wykorzystanie zrewitalizowanego budynku, nadanie mu nowych funkcji - przede wszystkim kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i społecznych.

- Rewitalizacja obiektu da nam szansę na wpisanie się w Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Podniesie to rangę kulturalną, turystyczną małego miasteczka na Jurze – przekonuje burmistrz.

W ramach projektu rewitalizacji poddany zostanie budynek o pow. 561,70m2, oraz dobudowana klatka schodowa wraz z windą, ocieplone zostaną mury, wyremontowany dach, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wymieniona instalacja elektryczna, założona instalacja wod-can., co., teleinformatyczna. Konserwacji poddane zostaną mlewniki oraz inne elementy wyposażenia młyna. Pomieszczenia obiektu zostaną ciekawie zaaranżowane pod funkcje wystawiennicze, edukacyjne, szkoleniowe.  Na terenie przyległym przewiduje się nasadzenia roślin oraz montaż małej architektury. Projekt przebudowy wykonał architekt z Żarek Tomasz Ulaman.


Budynek ma bardzo dobre umiejscowienie przy uczęszczanej drodze wojewódzkiej nr 789. Tą drogą przemieszczają się przez cały rok wycieczki autokarowe, turyści indywidualni, pielgrzymi do Sanktuarium Leśniowskiego, to też uczęszczana trasa w kierunku zamków w Mirowie i Bobolicach na Szlaku Orlich Gniazd. W bezpośrednim sąsiedztwie Starego Młyna wybudowane jest Gimnazjum Gminne, nieopodal znajduje się targowisko miejskie.

(przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta)
 

25

STY

2013

1704

razy

czytano