Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Bezpłatne kursy język angielski i komputerowy. Skorzystaj z szansy.

Bezpłatne kursy język angielski i komputerowy. Skorzystaj z szansy.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat, zamieszkałych na terenach powiatów: myszkowskiego, zawierciańskiego, będzińskiego, kłobuckiego, częstochowskiego, należących do jednej lub więcej z poniższych grup: osoby które ukończyły 50 rok życia, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców z powyżej wskazanych powiatów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Na kursy zaprasza Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON. Rekrutacja jest prowadzona na miejscu w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki. W przypadku zawiązania grupy na terenie naszej gminy zajęcia będą się odbywać w Żarkach. INFORMACJE  i ZAPISY : Katarzyna Kulińska-Pluta, UMIG Żarki, tel (34) 3148036 w.29, katarzyna.pluta@umigzarki.pl

INFORMACJE o PROJEKCIE

JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWY ZGODNY Z SYLABUSEM ECDL START
dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach powiatów zawierciańskiego, będzińskiego, kłobuckiego, częstochowskiego, myszkowskiego, w ramach projektu "Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT mieszkańców małych miejscowości podregionu sosnowieckiego i częstochowskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Uczestnik projektu bierze udział w dwóch szkoleniach :
- języka angielskiego - 240 godzin dydaktycznych, zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym 6 godzin tygodniowo,
- komputerowym - 96 godzin dydaktycznych, kurs zgodny z sylabusem ECDL Start, zajęcia w trybie weekendowym, dwa razy w miesiącu po 6 godzin

CZAS REALIZACJI KURSÓW
marzec 2013 do stycznia 2014 roku

ZASADY REKRUTACJI
Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach, zamieszkałych w rozumieniu kodeksu cywilnego (Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.), na terenach powiatów: zawierciańskiego, będzińskiego, kłobuckiego, częstochowskiego, myszkowskiego, należących do jednej lub więcej z poniższych grup: osoby które ukończyły 50 rok życia, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców z powyżej wskazanych powiatów
Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie, sprawujące opiekę nad dziećmi/ osobami zależnymi, z wykształceniem poniżej średniego, deklarujące dochód netto poniżej 1000 zł/m-c. W kursie nie mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą !!!

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW
Ankieta rekrutacyjna (deklaracja przystąpienia do projektu)
Zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób pracujących
Dokumenty oraz regulamin dostępne poniżej do pobrania.

W momencie rekrutacji kandydat na uczestnika wypełni dodatkowo: Test kompetencyjny umożliwiający określenie poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego i obsługi komputera.
 

WSPARCIE DODATKOWE
Dla 68 uczestników kursu językowego i 68 uczestników kursu komputerowego przewidziany jest zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w wysokości 8 PLN za godzinę szkolenia. Szczegóły w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa (dokument dostepny poniżej)
 

31

STY

2013

3718

razy

czytano