Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Trwają prace remontowe na drogach gminnych.

Trwają prace remontowe na drogach gminnych.

Trwają prace remontowe chodnika przy drodze wojewódzkiej 793 ul. Moniuszki w Żarkach na odcinku od ul. Berka Joselewicza do ul. Kopernika. Prace obejmują: wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej, wjazdów do posesji z kostki brukowej bet. czerwonej, krawężniki i obrzeża betonowe. Wykonawcą robót jest Zakład Budowlano – Drogowy z Kroczyc. Koszt inwestycji to 608.000 zł. Miasto i Gmina Żarki zawarła umowę o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w wysokości 60.000 zł, pozostały koszt inwestycji zostanie poniesiony z budżetu Województwa Śląskiego. W tym roku zostaną poniesione wydatki w kwocie 358.000 zł, pozostała kwota w wysokości 250.000 zł zostanie wydatkowana w roku następnym. Prace rozpoczęły się w listopadzie b.r. i zakończą się na początku roku 2008.

Ponadto w dniu 20 listopada – zakończono remont chodnika przy ul. Leśniowskiej w Żarkach, na przeciwko Sanktuarium. Prace obejmowały: ułożenie chodnika z kostki kolorowej i szarej na podsypce cementowo – piaskowej wraz z krawężnikiem i obrzeżem. Prace wykonał Zakład Murarski z Myszkowa. Koszt wykonania chodnika to 3 843,00 zł., zakup materiałów w tym kostki brukowej, krawężników wyniósł 3.358,49, całkowity koszt 7.201,49 zł   Inwestycję wykonano z środków własnych budżetu Miasta i Gminy Żarki.


(Przygotowała: Agnieszka Skorek)

08

GRU

2007

1141

razy

czytano