Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób powyżej pięćdziesiatki

Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób powyżej pięćdziesiatki

Od  maja do września 2013 r. planowane są szkolenia dla pracowników IRP i JOPS w kontekście aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (lider projektu) i Uniwersytetu Łódzkiego (partner projektu).

Szkolenie pod nazwą „Profesjonalna obsługa klienta w wieku 50+ w kontekście aktywizacji zawodowej” skierowane jest do wszystkich pracowników publicznych  i niepublicznych Instytucji Rynku Pracy oraz Jednostek Organizacji Pomocy Społecznej z terenu całego kraju, których pracownicy mają bezpośredni kontakt z klientami, w tym w szczególności osobami 50+. Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i kompetencji wśród pracowników Instytucji Rynku Pracy i Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób 50+.

Zakres szkoleń będzie obejmował:

•    Budowanie relacji i współpracy z klientem 50+, efektywna komunikacja;
•    Poszukiwanie wspólnych rozwiązań – praca z „trudnym” klientem;
•    Motywowanie osób 50+ do działania;
•    Charakterystyka osób w wieku 50+;
•    Instrumenty, formy, możliwe działania, dostępne środki itp. na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ - stosowane przez pracowników IRP i JOPS.
 

Szkolenia będą realizowane w formule blended learning, która zakłada
2 pakiety dydaktyczne, tj. moduł e – learning oraz moduł stacjonarny.
 

Szkolenia będą prowadzone w formie 2-dniowych szkoleń stacjonarnych w każdym  z miast wojewódzkich. W ramach szkolenia zapewniany jest nocleg, catering oraz zwrot kosztów dojazdu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów i wysłanie faksem na numer 089 5340144 lub mailem na adres rekrutacja@instytutbs.eu
O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Umieszczenie zgłoszenia na liście chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa w szkoleniu. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające komplet dokumentów.


Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia grupy nie będą przekraczały liczby 15 uczestników. Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w szkoleniu zostaną powiadomione telefonicznie i e-mailowo przez organizatora.
 

Osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji jest Pan Kamil Czaplicki nr. Tel 516009039. Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres e-mail: rekrutacja@instytutbs.eu
 

26

LUT

2013

1611

razy

czytano