Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Msza św. w kościele św. Barbary oraz odsłonięcie tablicy z nazwą placu wokół kościoła

Msza św. w kościele św. Barbary oraz odsłonięcie tablicy z nazwą placu wokół kościoła

4.12.2007r. w kościele św. Barbary w Żarkach odbyła się msza św., która odprawił proboszcz parafii Jan Wajs. Uczestniczyły w niej kobiety o imieniu Barbara, oraz mieszkańcy Żarek, a także burmistrz Miasta i Gminy Klemens Podlejski.

Pod koniec mszy proboszcz ks. Jan Wajs odczytał kalendarium prac, które zostały wykonane przy kościele i tak w 2006r. 5 stycznia odbyło się pierwsze historyczne spotkanie osób zainteresowanych pomysłem odnowienia kościoła, w następnych miesiącach został założony skalniak, zamontowano tablice z opisem kościoła św. Barbary, wyłożona została droga kostką granitową przed kościołem, uzyskano także zezwolenie na odnowienie elewacji zewnętrznej, wykonano także prace przy podświetleniu zewnętrznym kościółka i skalniaków na placu kościelnym, odnowiono elewację zewnętrzną (skuwanie tynków i ponowne tynkowanie), wykonano montaż folii zabezpieczającej na dach, 23 grudnia odbyło się odebranie przez konserwatora prac związanych z odnowieniem elewacji zewnętrznej, wykonano także ekspertyzę – czy fundamenty kościoła leżą w wodzie.
Natomiast w 2007r. założono monitoring zewnętrzny przy kościele cz. I, uzyskano także zezwolenie na generalny remont kościoła, od 13-18 sierpnia wymiana starego dachu na kruchcie, montaż nowej więźby oraz pokrycie dachu deskami i papą, od września do sierpnia usunięto wewnętrzne tynki w kruchcie, wykonanie przyłącza prądu kablem ziemnym do kościoła, w październiku zabezpieczono całą zawartość wnętrza kościoła tj. obrazy, ołtarze, krzesła itd., wszystko to zostało składowane na starej plebani przy kościele parafialnym, 10 listopada wykonanie stratygrafii wewnętrznych tynków kościoła przez konserwatorów z Częstochowy.

W trakcie uroczystej mszy św. zostały ogłoszone wyniki konkursu na nazwę palcu wokół kościoła św. Barbary. Konkurs na nazwę placu przy kościele św. Barbary rozpoczął się 4.12.2006r. Skierowany był do wszystkich osób fizycznych, które w czasie trwania konkursu wymyślą nazwę placu przy kościele św. Barbary w Żarkach i zgłoszą swoją propozycję: drogą elektroniczną na adres poczta@umigzarki.pl lub pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, a także telefonicznie pod nr. tel. 034 3148 036 wraz z danymi osobowymi. W dniu 27.11.2007r. obradowało jury w składzie:
Przewodniczący- burmistrz Miasta i Gminy Klemens Podlejski,
Członkowie: Krzysztof Kot, Barbara Major, Stanisława Nowak.
Zapoznano się z 24 propozycjami, zgłoszonymi przez 9 osób, wybrano propozycję zgłoszoną przez Justynę Stodółkiewicz, nazwa: Przystań przy kościele św. Barbary.

Po mszy św. ks Jan Wajs poświęcił plac wokół kościoła, przecięcia wstążki dokonały wszystkie Barbary, które były na mszy oraz burmistrz wspólnie z Krzysztofem Kot – przedstawicielem miłośników Żarek.


(Przygotowała: Anna Stodółkiewicz, fot. Anna Stodółkiewicz)

08

GRU

2007

1308

razy

czytano