Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Ponad 100 prac w konkursie Bliżej Jury Bliżej Natury w Przybynowie.

Ponad 100 prac w konkursie Bliżej Jury Bliżej Natury w Przybynowie.

W Szkole  Podstawowej w Przybynowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie III Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno-Literackiego ,,Bliżej Jury - Bliżej Natury"  nt. ,, Zimowy spacer po Jurze”. Patronat nad przedsięwzięciem objął  Burmistrz MiG Żarki Klemens Podlejski. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu były nauczycielka Urszula Radosz i dyrektor Edyta Brodzik.
W tegorocznej edycji brały udział szkoły powiatu częstochowskiego i myszkowskiego, które zgłosiły łącznie 112 prac plastycznych wykonanych dowolną techniką oraz 34 literackie pisane wierszem. Organizatorzy za główny cel postawili sobie wzbudzenie zainteresowania przyrodą Jury Krakowsko – Częstochowskiej,  jej różnorodnością, bogactwem i pięknem. Pragnęli również promować miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych na Jurze oraz kształtować właściwe postawy człowieka wobec przyrody.
Obecny na spotkaniu dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Gminie Żarki i jednocześnie przewodniczący komisji konkursowej Jakub Grabowski stwierdził, że postawione cele zostały w stu procentach zrealizowane, a liczba nadesłanych prace świadczy o coraz  większej popularności tego  konkursu. 
 
Szczegółowe wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
 
Kategoria klasy I – III prace plastyczne:
                            
Klasy I- III: 
Miejsce I- Natalia Wosik - SP nr 40 Częstochowa
Miejsce II- Sara Korumbel - SP Przybynów, Sonia Koćwin- SP nr 3 Myszków
Miejsce III- Wiktoria Czernecka- SP Zawada, Paulina Morzyk - SP nr 40 Częstochowa, Weronika Nowak- SP Żarki
 
Wyróżnienia:
Kalina Podsiadlik- SP Żarki
Karolina Kocop- SP Kuźnica Stara
Kinga Sierpińska- SP Zawada
Oskar Ordon- SP Przybynów
Oliwia Morel- SP nr 3 Myszków

Kategoria klasy IV- VI:
Miejsce I-Oskar Lis- SP Zawada, Paulina Konopka- SP Przybynów
Miejsce II- Daria Dworak- SP Zawada, Katarzyna Kuśmierz- SP Przybynów Miejsce III- Patrycja Sobota- SP Zawada, Marcelina Maciąg- SP Niegowa 
 
Wyróżnienia:
Dominika Kośniak- SP Psary
 
Prace literackie klasy IV- VI:
Miejsce I-Julia Bacior- SP nr 3 Myszków 
Miejsce II- Marcelina Maciąg- SP Niegowa, Klaudia Magiera- SP Przybynów
Miejsce III – Katarzyna Kaim- SP Kużnica Stara
 
Wyróżnienia:
Mateusz Saczko- SP Zawada
Natalia Bugaj- SP Janów 
Karolina Jawura- SP nr 5 Myszków
 
Nagrody zostały ufundowane przez UMiG Żarki, Partnerstwo Północnej Jury w Złotym Potoku i Związek Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 

11

MAR

2013

3059

razy

czytano