Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Milion złotych na drogi w Gminie Żarki.

Milion złotych na drogi w Gminie Żarki.

Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk wręczył dziś (15.03) przedstawicielom 48 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego promesy z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jakie zaistniały w latach 2010-12.
Ich wysokość to ponad 98,2 mln złotych. Z puli tej zostanie zrealizowanych 116 zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Promesy odebrali przedstawiciele 40 gmin, 7 powiatów i samorządu wojewódzkiego. Bielsko-Biała otrzyma 10 000 000 zł, Bieruń – 7 000 000 zł, Brenna – 750 000 zł, Chybie – 138 000 zł, Czernichów – 500 000 zł, Dąbrowa Zielona – 1 500 000 zł, Dębowiec – 600 000, Gierałtowice – 60 000 zł, Gilowice – 400 000 zł, Goleszów – 47 000 zł, Irządze – 240 000 zł, Istebna – 70 000 zł, Jasienica – 400 000 zł, Jeleśnia – 1 200 000 zł, Kłomnice – 200 000 zł, Koniecpol – 1 200 000 zł, Konopiska – 1 200 000 zł, Koszarawa – 1 000 000 zł, Koziegłowy – 180 000 zł, Krzyżanowice – 200 000 zł, Lipie – 800 000 zł, Lipowa – 250 000 zł, Łękawica – 650 000 zł, Łodygowice – 50 000 zł, Milówka – 1 800 000 zł, Mykanów – 200 000 zł, Poraj – 65 000 zł, Porąbka – 60 000 zł, Rajcza – 400 000 zł, Szczyrk – 800 000 zł, Ślemień – 500 000 zł, Świnna – 190 000 zł, Ujsoły – 900 000 zł, Węgierska Górka – 500 000 zł, Wilamowice – 3 000 000 zł, Wilkowice – 120 000 zł, Wisła – 500 000 zł, Żarki – 1 000 000 zł, Żarnowiec – 900 000 zł, Żywiec – 700 000, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej – 10 000 000 zł, Starostwo Powiatowe w Bieruniu – 12 500 000 zł, Starostwo Powiatowe w Częstochowie – 17 000 000 zł, Starostwo Powiatowe w Kłobucku – 3 000 000 zł, Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 440 000 zł, Starostwo Powiatowe w Myszkowie – 4 500 000 zł, Starostwo Powiatowe w Żywcu – 7 500 000 zł, Urząd Marszałkowski – 3 000 000 zł.  
 
Poszkodowane w latach 2010-12 gminy województwa śląskiego dostały z budżetu państwa łącznie ponad 482 mln złotych.
Tylko w 2012 roku 62 jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego otrzymały 102 770 434 zł na realizację 270 zadań. Z powyższych środków odbudowano m.in.: 69 obiektów mostowych i kładek, 158 kilometrów dróg, 40,5 kilometrów kanalizacji.
 
Informacja ze strony: http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/st:1/idn:4736.html
 
Warto dodać, iż promesa w kwocie  1 000 000 zł w Gminie Żarki zostanie wydana na następujące zadania:

1. Remont drogi gminnej Suliszowice - Szczypie
2. Remont nawierzchni drogi i kanalizacji deszczowej w ciągu ul.  Nadrzecznej, Leśniowskiej  i Handlowej w Żarkach
3. Remont w ciągu ul. Krzywej i Źródlanej w Żarkach
4.Remont ul. Źródlanej w Jaworzniku
 
- Wszystkie szkody na drogach powstały w 2011r. na terenie Gminy Żarki. Dzięki promesie teraz mamy szanse doprowadzić je do odpowiedniego standartu - wyjaśnia burmistrz Żarek Klemens Podlejski. 
 

15

MAR

2013

1878

razy

czytano