Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Rusza budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Żarkach, Niegowie, Janowie.

Rusza budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Żarkach, Niegowie, Janowie.

Trzy gminy jurajskie: Janów, Niegowa, Żarki stworzą spójny system ścieżek pieszo-rowerowych w północnej części województwa. Powstanie 21 kilometrów tras. Sieć połączy największe atrakcje północnej Jury za sprawą unijnego dofinansowania. Prace rozpoczną się w kwietniu br. i potrwają do końca 2013 roku.

Dzisiaj (28.03) w Urzędzie Miasta i Gminy została podpisana umowa na wykonanie zadania. Jest to pierwsza partnerska umowa tego typu w północnej części województwa. Podpisy złożyli burmistrz Żarek: Klemens Podlejski, wójt Gminy Niegowa Krzysztof Motyl, Wójt Gminy Janów Sławomir Krzyształowski oraz wykonawca zadania Jan Polaczek reprezentujący częstochowską firmę Polmax. W wydarzeniu uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego  Mariusz Kleszczewski oraz przewodniczacy Rady Miejskiej w Żarkach Andrzej Jakóbczak. Roboty budowlane o wartości 3 286 641,00 zł brutto są współfinansowane ze środków unijnych w 85 procentach.

- Inicjatorem przedsięwzięcia i liderem projektu jest Gmina Żarki, ale będzie on realizowany w partnerstwie z sąsiednimi gminami: Janowem i Niegową – wyjaśnia burmistrz Żarek Klemens Podlejski. - Pomysł pojawił się przed dwoma laty. Wówczas rozpoczęły się rozmowy i prace nad wspólnym projektem, który został zgłoszony do konkursu unijnego.

W ub. roku  Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna. W konkursie pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną otrzymało 49 projektów o łącznej kwocie dofinansowania ponad 94 mln zł. Na 11 miejscu znalazł się projekt pt. Szlak atrakcji turystycznych –  ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części Województwa Śląskiego na  terenie gmin Żarki, Niegowa, Janów.

Po raz pierwszy trzy sąsiednie Gminy sięgnęły wspólnie po środki unijne.   - Od lat współpracujemy ze sobą w zakresie promocji w ramach Związku Gmin Jurajskich, czy Partnerstwa Północnej Jury. Teraz jednak przeszliśmy do innego etapu współpracy. Wspólnie budujemy infrastrukturę około turystyczną – mówi burmistrz Klemens Podlejski.

Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku, ale z jego efektów będzie można korzystać w przyszłym roku w pełnym zakresie. Powstanie ciąg atrakcyjnych tras aktywnego wypoczynku, jednocześnie bezpiecznych, trwałych, łatwych w pokonywaniu. Przebieg tras jest zgodny z ramową koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych dla województwa śląskiego z listopada 2010 r. Trasy  przebiegają przez tereny niezurbanizowane, pola i lasy. Połączą największe atrakcje:  od ruin średniowiecznego zamku w Mirowie i Bobolicach do Żarek, następnie z Żarek obok sanktuarium leśniowskiego do Przewodziszowic, Czatachowy, Ostrężnika i Złotego Potoku. Z Przewodziszowic ścieżka poprowadzi w stronę Trzebniowa i Brzezin oraz z Trzebniowa do Ostrężnika.

- Głównym zamierzeniem projektu jest połączenie ścieżek już istniejących. Trasa w Złotym Potoku zostanie połączona przez Gminę Żarki z trasami wybudowanymi nie tak dawno w Gminie Niegowa – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.

Przy  trasach znajdą się miejsca odpoczynku dla rowerzystów w ilości – 13 lokalizacji. Przy wytypowanych pięciu miejscach wykonane zostaną parking dla samochodów osobowych, w czterech lokalizacjach projektuje się warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, jedynie parking w Złotym Potoku zostanie wyłożony kostką.

Każde z projektowanych miejsc odpoczynku dla turysty wyposażone będzie w zadaszenie, stół z ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci. W niektórych wytypowanych lokalizacjach umieszczone jeszcze będą stojaki na narty biegowe m.in. w Przewodziszowicach, gdzie odbywają się co roku zawody z narciarstwa biegowego.

Trasy zostaną oznaczone zgodnie z zasadami znakowania szlaków turystycznych PTTK. Ścieżki będą miały nawierzchnię bitumiczną.

(przygotowała: katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Mieczysław Chudzik)

PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU PREZENTACJA NT. PROJEKTU.

 

28

MAR

2013

3685

razy

czytano