Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Jak uzyskać nowy dowód osobisty

Jak uzyskać nowy dowód osobisty

Najpierw należy wypełnić Wniosek o wydanie dowodu osobistego, dołączyć załączniki: dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm; odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński; odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku; poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.
Do wniosku nie dołącza się odpisów skróconych aktu urodzenia lub małżeństwa, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarkach

Miejsce składania pism
USC, pokój nr 7, tel. 34 314 80 36, wew. 36


Szczegółowa informacja: https://zarki.eboi.pl/Procedure/Details/0c140d73-e7c5-4e47-9a0a-26d090ce108c

04

KWI

2013

2660

razy

czytano