Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projektach realizowanych na terenie Gminy Żarki. Rekrutacja do projektu w maju i czerwcu 2013

Zapraszamy do udziału w projektach realizowanych na terenie Gminy Żarki. Rekrutacja do projektu w maju i czerwcu 2013

Informujemy, iż Speleo-Myszków Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych podpisało umowy o dofinansowanie projektów szkoleniowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo w wieku 18-25 lat  zamieszkujących Gminę Żarki:

1.    Projekt Ogród-praca-edukacja, w ramach którego oferowane są szkolenia z zakresu projektowania, budowy i pielęgnacji terenów zielonych w tym m.in. teorii ogrodnictwa, małej architektury, systemów nawadniania.
Projekt realizowany w Partnerstwie z Gminą Żarki oraz Klasztorem Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Leśniowie
Okres realizacji projektu 01.05.2013 – 31.10.2013

2.    Projekt Kurs pielęgnacji terenów zielonych, w ramach którego oferowane są szkolenia z zakresu pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych w tym m.in. botaniki, pielęgnacji, leczenia, chirurgii drzew i krzewów oraz posługiwanie się sprzętem do ww. prac, zasad poprawnego cięcia i formowania koron drzew.
Projekt realizowany w Partnerstwie z Klasztorem Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Leśniowie
Okres realizacji projektu 01.06.2013 – 30.11.2013
   
Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, oferowane są bezpłatne materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz bezpłatny  jednodniowy wyjazd edukacyjny.
Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone stosownym dokumentem.

Projekty  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pełna informacja o projekcie poniżej w załączeniu.

 

05

KWI

2013

2279

razy

czytano