Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - doradca zawodowy.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - doradca zawodowy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach ogłasza nabór na zorganizowanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym dla 12 uczestników projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.
 

Wymagania niezbędne:
- ukończone studia wyższe,
- doświadczenie w tworzeniu profili zawodowych oraz prowadzeniu zajęć zawodoznawczych,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje osobiste;
Prowadzenie doradztwa zawodowego odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenia (ok. 40h)
 

Terminy zajęć: od czerwca 2013r do października 2013r od 13:00 do 20:00
Miejscem szkolenia będą Żarki.
 

Zakres wykonywanych zadań:
- grupowe doradztwo zawodowe: zapoznanie ze sposobami aktywnego poszukiwania pracy; aktywizacja zawodowa uczestników w kierunku zwiększenia ich szans na znalezienie pracy; zapoznanie z rodzajami umów regulujących stosunki między pracodawcą, a pracobiorcą; nabycie umiejętności autoprezentacji; przygotowywanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej;
- indywidualne doradztwo zawodowe: badanie oczekiwań oraz potrzeb szkoleniowych pod kątem zdobywania umiejętności, podnoszenia kwalifikacji zawodowych; ustalenie preferencji dotyczących charakteru i rodzaju poszukiwanej pracy; wskazanie szkoleń i kursów uzupełniających kompetencje zawodowe i osobiste; sporządzanie kart doradczych dla indywidualnych klientów, określenie kwalifikacji, umiejętności;
- zapewnienie materiałów dydaktycznych;
Kryterium oceny stanowić będą: cena 60%, kwalifikacje 40%
 

Wymagane dokumenty: życiorys zawodowy; dokumenty poświadczające wykształcenie; inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia, kursy; oferta cenowa wykonawcy; oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz.926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją;
 

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żarki ul. Myszkowska 28, 42-310 Żarki lub na mail: opszarki@wp.pl w terminie do 08.05.2013r. do godz. 15.00.

W razie pytań proszę kontaktować się mailowo na adres opszarki@wp.pl bądź telefonicznie z koordynatorem projektu Eweliną Polak tel. 34 313 00 85

Poniżej oferta do pobrania.

 


 

17

KWI

2013

1386

razy

czytano