Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - psycholog.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - psycholog.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach ogłasza nabór na realizację wsparcia psychologicznego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych dla 12 uczestników projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.


Wymagania niezbędne:
- ukończone studia wyższe na kierunku psychologia,
- minimum roczne doświadczenie w pracy terapeutycznej,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje osobiste;
Prowadzenie wsparcia psychologicznego odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenia (ok. 40h)
Terminy zajęć: od maja 2013r do listopada 2013r od 13:00 do 20:00
Miejscem szkolenia będą Żarki.


Zakres wykonywanych zadań:
- indywidualne wsparcie psychologiczne: analiza indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników; rozpoznanie aktualnej sytuacji uczestników, problemów, z jakimi się zmagają;
- grupowe wsparcie psychologiczne: pokonywanie barier komunikacyjnych, umiejętnego wyrażania          i przyjmowania krytyki, autoprezentacji; poznanie metod radzenia sobie ze stresem, zwiększenia motywacji do działania i wiary we własne siły;
- zapewnienie materiałów dydaktycznych;
Kryterium oceny stanowić będą: cena 60%, kwalifikacje 40%
 

Wymagane dokumenty: życiorys zawodowy; dokumenty poświadczające wykształcenie; inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia, kursy; oferta cenowa wykonawcy; oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz.926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją;
 

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żarki ul. Myszkowska 28, 42-310 Żarki lub na mail: opszarki@wp.pl w terminie do 08.05.2013r. do godz. 15.00.
 

W razie pytań proszę kontaktować się mailowo na adres opszarki@wp.pl bądź telefonicznie z koordynatorem projektu Eweliną Polak tel. 34 313 00 85
 

Pełna oferta poniżej w załaczeniu.

17

KWI

2013

1337

razy

czytano