Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego.

Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego.

Wiosną to jedna z najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach. Pod dokument należy się kierować do Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego. Wypełnia się prosty i krótki wniosek. Odbiór zaświadczenia wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 17 zł.
 

Wniosek do pobrania dostępny jest pod tym adresem: https://zarki.eboi.pl/Procedure/Details/7d9d2597-3d4f-4779-82ad-07ad99a9a585
 

Miejsce składania pism:
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – podinspektor ds. planu zagospodarowania przestrzennego Anna Kowacka, tel. (34) 314 80 36, w. 28, Pokój nr 12
 

18

KWI

2013

2239

razy

czytano