Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Budżet na 2008 rok przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Budżet na 2008 rok przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Samorząd Miasta i Gminy w nadchodzącym 2008 roku stawia na inwestycje. W planach jest między innymi przebudowa Starego Rynku i Placu Jana Pawła II, modernizacja budynku Domu Kultury, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żarkach. Niektóre z planowanych zadań zostaną przeprowadzone pod warunkiem uruchomienia środków unijnych.

Na sesji w dniu 28 grudnia radni miejscy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na 2008 rok. Od lat nie zdarzyła się taka sytuacja, aby dokument finansowy zatwierdzono bez głosu sprzeciwu i to w dodatku w roku poprzedzającym nadejście tego, w którym budżet ma być realizowany.

- Oznacza to, iż wszelkie wątpliwości radnych zostały wyjaśnione w czasie spotkań na komisjach, tu również pracowano merytorycznie – wyjaśnia Stanisława Nowak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarkach.

Dochody budżetu gminy na rok 2008 ustalono w wysokości 19. 834. 461 zł, a wydatki
w wysokości 19. 112. 518 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 mln 788 tys. zł, z tego 2 mln 083 tys. zł gmina zamierza pozyskać z Unii Europejskiej, 1 mln 489 tys. zł przeznacza z środków własnych, a 200 tys. zł już zostało pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żarkach. Wśród inwestycji kluczowych wymienia się przebudowę Starego Rynku, modernizację domu kultury, zagospodarowanie terenu do rekreacji na Osiedlu 600-lecia, budowę kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków i rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach projektu powiatowego. O ile na boisko gmina ma już zagwarantowane dofinansowanie i inwestycja będzie realizowana w 2008 roku, to pozostałe zadania zostaną zrealizowane z dużym udziałem środków unijnych.

- Oczekujemy na uruchomienie programu subregionalnego, udało się nam tam zapisać kluczowe zadania dla miasta – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski. – Jeżeli uda się je wykonać, to będziemy mieli ładny rynek, poprawione warunki pracy w domu kultury, miejsce do rekreacji na największym osiedlu 600-lecia.
Dodatkowo w budżecie zapisano sumę 150 tys. zł na wykonanie nowych projektów, aktualizację kosztorysów i specyfikacji, które w skutek zmieniających się cen uległy dezaktualizacji.

- Budżet na 2008 rok tak został zaplanowany, aby umożliwić spłatę zaciągniętych zobowiązań. Zadłużenie gminy wynosi 3 mln 518 tys. zł. Taki poziom zadłużenia jest uważany za bezpieczny – stanowi 17,7 proc. planowanych dochodów, przy dopuszczalnym zadłużeniu 60 procent – dodaje Dorota Mucha, skarbnik Miasta i Gminy Żarki.


(przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta)

02

STY

2008

1092

razy

czytano