Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szansa dla osób bezrobotnych - rekrutacja do 27 maja 2013 r.

Szansa dla osób bezrobotnych - rekrutacja do 27 maja 2013 r.

ZAPRASZAMY MIESZKANKI I MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARKI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  OGRÓD-PRACA-EDUKACJA
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

OD 6 MAJA 2013 TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU


Projekt jest realizowany przez Speleo-Myszków Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych w Partnerstwie z Gminą Żarki  oraz Klasztorem Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Leśniowie

Projekt jest skierowany do 16 uczestniczek/uczestników.


Okres realizacji projektu: 01.05.2013 – 31.10.2013

Celem projektu jest podniesienie aktywności edukacyjnej 16 mieszkańców Gminy Żarki (kobiet i mężczyzn) w zakresie projektowania i tworzenia ogrodów poprzez udział w szkoleniach z tego zakresu dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy do końca trwania projektu.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu przystąpienia do projektu spełniają łącznie następujące warunki:
•    są w wieku od 18 do 25 lat,
•    są mieszkankami/mieszkańcami Gminy Żarki,
•    są osobami bezrobotnymi lub długotrwale bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo lub nieaktywnymi zawodowo uczącymi lub kształcącymi się,
wyrażający chęć podnoszenia umiejętności zawodowych w dziedzinie ogrodnictwa, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.


Każda z osób uczestniczących w projekcie będzie mogła skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:
•    szkolenie teoretyczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni zielonych obejmujące tematyką m.in. projektowanie ogrodów, systemy nawadniania, roślinoznawstwo, pielęgnację terenów zielonych              /35 godz. lekcyjnych/
•     szkolenie praktyczne – wykonanie skweru ogrodowego według projektu wykonanego przez osoby uczestniczące w projekcie /25 godz. lekcyjnych/ oraz jednodniowy wyjazd edukacyjny do Ogrodu Botanicznego w Krakowie,
•    spotkania motywacyjne mające na celu zwiększenie motywacji do aktywnej edukacji oraz stworzenie planu rozwoju edukacyjnego /2 spotkania indywidualne po 1 godz. lekcyjnej/.

Oferowane są bezpłatne materiały szkoleniowe oraz poczęstunek
Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę
Ukończenie szkoleń zostanie potwierdzone stosownym dokumentem.

Kandydaci na uczestniczkę/uczestnika projektu muszą wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY ( plik do pobrania poniżej).

Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem projektu opisującym m.in. warunki i zasady uczestniczenia w projekcie oraz zasady rekrutacji do projektu. Dokumenty załaczone poniżej

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub wysłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu w terminie do dnia 27 maja 2013 r. (decyduje data wpłynięcia do biura projektu).

Informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze projektu, w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz na stronie internetowej www.speleomyszkow.pl i www.umigzarki.pl

Biuro projektu Ogród-praca-edukacja /wejście od tyłu budynku/
ul. Skłodowskiej 7
42-300 Myszków
tel. 600 26 73 26

Godziny otwarcia  biura projektu w okresie rekrutacji uczestników projektu:
Poniedziałek,  piątek:  10:00 -  14:00
środa: 14:00 – 18:00

Informacje telefoniczne pod numerem tel. 600 26 73 26

 

Dokumenty do pobrania poniżej:
Regulamin projektu Ogród – praca – edukacja
Załączniki do Regulaminu projektu Ogród – praca - edukacja:

Załącznik nr 1:      Wzór formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 2:      Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie
 Załącznik nr 3:       Wzór oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych 

06

MAJ

2013

4982

razy

czytano