Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Projekt dla bezrobotnych. Szkolenia. Rekrutacja trwa.

Projekt dla bezrobotnych. Szkolenia. Rekrutacja trwa.

Speleo-Myszków Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych rozpoczęło rekrutację uczestników do projektu Wnętrze jest najważniejsze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich realizowanego w Partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Żarkach

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MIESZKANKI I MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARKI W WIEKU 18-25 LAT, BEZROBOTNYCH LUB NIEKATYWNYCH ZAWODOWO, wyrażający chęć podnoszenia umiejętności zawodowych w dziedzinie wykańczania wnętrz, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt jest skierowany do 14 uczestniczek/uczestników.

Okres realizacji projektu: 01.05.2013 – 31.10.2013

Każda z osób uczestniczących w projekcie będzie mogła skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:
• szkolenie teoretyczne z  zakresu tematyki dotyczącej prac wykończeniowych tj. m.in.: zasady sporządzania kosztorysu, techniki wykańczania wnętrz, przepisy BHP, projektowanie remontowanego wnętrza /48 godz. lekcyjnych/, 
• szkolenie praktyczne polegające na wyremontowaniu pomieszczeń według projektu wykonanego przez uczestniczki/uczestników projektu /60 godz. lekcyjnych/,
• warsztaty motywacyjne prowadzone przez psychologa mające na celu podniesienie motywacji w zakresie aktywnej edukacji /36 godz. lekcyjnych/.

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz rekrutacji do projektu są dostępne na stronie www.speleomyszkow.pl oraz w  Biurze Projektu w Myszkowie przy ul. Skłodowskiej 7

Informacje telefoniczne pod numerem telefonu  516 169 125 

07

MAJ

2013

3426

razy

czytano