Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Termin składania deklaracji śmieciowych.

Termin składania deklaracji śmieciowych.

 W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprzejmie przypominam, że z dniem 15 maja 2013r. upływa termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa ta zobowiązuje właścicieli (lub zarządców, użytkowników) nieruchomości zamieszkałych do  złożenia przedmiotowej deklaracji. Deklarację należy składać w pokoju nr 5 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. Druki deklaracji są dostępne również w tym pokoju oraz można je pobrać na stronie internetowej.https://zarki.eboi.pl/Procedure/Details/f29fe924-d740-4792-a3b1-69e442bb090a

Jednocześnie informuję, że w/w ustawa zobowiązuje samorządy gminne do przeprowadzenia stosownych postępowań administracyjnych w stosunku do właścicieli (lub zarządców, użytkowników) nieruchomości zamieszkałych, którzy takiej deklaracji nie złożą.

10

MAJ

2013

2143

razy

czytano