Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Nowe imię dla Szkoły Podstawowej w Przybynowie.

Nowe imię dla Szkoły Podstawowej w Przybynowie.

Na europejskim poziomie – tak goście ocenili uroczystość zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Przybynowie w miniony piątek (10 maja). Nowe imię Integracji Europejskiej zobowiązuje i społeczność lokalna w Przybynowie organizując to przedsięwzięcie stanęła na wysokości zadania. Piątkowe spotkanie było połączone z  podsumowania inwestycji w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Przybynowie.

Uroczystą mszę świętą celebrował ksiądz proboszcz Roman Cer. Dzieci z chorągiewkami Polski i Unii Europejskiej przeszły wraz z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami do Szkoły Podstawowej. Tu w sali gimnastycznej rozpoczęła się część oficjalna. Wszystkich zgromadzonych na uroczystości przywitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Przybynowie Edyta Brodzik. Powitała posła do Parlamentu Europejskiego Małgorzatę Handzlik, starostę Powiatu Myszkowskiego Wojciecha Piechtę, wicestarostę Powiatu Myszkowskiego Mariusza Trepkę, burmistrza Miasta i Gminy Żareki Klemensa Podlejskiego, radnego powiatowego Jarosława Kumora, dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach Annę Gamalczyk, księdza proboszcza Romana Cera, przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach Andrzeja Jakóbczaka wraz z radnymi, asystenta Senatora Jarosława Laseckiego Dariusza Kowalskiego,  dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Obsługi Szkół Jakuba Grabowskiego, byłego kuratora oświaty Krzysztofa Tabakę, emerytowanych dyrektorów Szkoły Podstawowej w Przybynowie: Halinę Piętak, Dorotę Radosz, Urszulę Skorek-Rusinek.

W uroczystości wzięli udział dyrektorzy  szkół z terenu Gminy Żarki, przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Zagusta wraz z rodzicami, sołtysi Ostrowa, Przybynowa, Wysokiej Lelowskiej oraz Zaborza, Zespół Carmen, nauczyciele, wychowawcy i pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Przybynowie oraz uczniowie.

Treść uchwały o zmianie imienia odczytał przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach Andrzej Jakóbczak. Radni w dniu 22 marca podjęli decyzję o nadaniu imienia Integracji Europejskiej dla Szkoły Podstawowej w Przybynowie.

Następnie przystąpiono do odsłonięcia tablicy z nową nazwą. Do tego uroczystego zadania zostali poproszeni: poseł Małgorzata Handzlik, burmistrz Klemens Podlejski, przewodniczący Andrzej Jakóbczak, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  Julia Celeban  oraz dyrektor Edyta Brodzik.

W czasie przemówień podkreślano, iż proces integracji Polski z Unią Europejską rozpoczął się w 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE. Przed referendum euroentuzjaści i eurosceptycy ścierali się wymieniając plusy i minusy zjednoczenia. Polacy podjęli decyzję na Tak i dzięki temu od 1 maja 2004 roku jesteśmy we wspólnej Europie. W ciągu ostatnich 9 lat  ubyło eurosceptyków. Co tu dużo mówić najmocniejszym argumentem okazał się argument finansowy.

- W gminie Żarki przyzwyczailiśmy się, że inwestujemy, modernizujemy, budujemy, rewitalizujemy z udziałem środków unijnych. Ponad 30 milionów unijnego wsparcia otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy na potrzeby lokalnej społeczności – powiedział burmistrz Klemens Podlejski.

Za środki unijne burmistrz podziękował poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzacie Handzlik. Ta nie kryła zaskoczenia i pogratulowała dobrych wniosków i otrzymanego wsparcia dla gminnych inwestycji.

Doskonałym przykładem tego wsparcia jest szkoła podstawowa w Przybynowie. Inwestycja polegająca na termomodernizacji tego obiektu została wykonana z 85 proc. udziałem dotacji europejskiej. Koszt zadania 514 724,17, wartość dofinansowania: 437 308,56. Budynek został ocieplony, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, wymieniono całą  instalację co. wraz ze źródłem ciepła.

- Byłam tu gościem przed modernizacją. Dzisiaj po dłuższej nieobecności budynku szkoły po prostu nie rozpoznałam – przyznała Anna Gamalczyk, dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Wszyscy goście gratulowali w czasie przemówień trafnego doboru imienia. Życzyli uczniom i nauczycielom dalszego owocnego rozwoju. Zaprezentowany program artystyczny w wygnaniu dzieci i młodzieży oceniono bardzo wysoko. Muzyczna podróż po Europie, połączona z doskonale podanymi informacjami na temat poszczególnych krajów rozbawiła publiczność.

Na scenie zaprezentowali się tancerze z Grecji, kucharz z Włoch,  Pippi Pończoszanka i Zespół Abba ze Szwecji, był występ The Beatles – zespół rockowy z Liverpoolu, krecik z Czech, Królowa Śniegu, Święty Mikołaj, tancerze w strojach ludowych i szereg innych kolorowych postaci. Uczniowie zaprezentowali kunszt aktorski, doskonały warsztat, świetne przebrania, do tego dołożyli własny urok osobisty – dzięki temu powstała niepowtarzalna całość, która ujęła serca widzów. Program został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Eweliny Błaszczyk, Urszuli Radosz, Marcina Todynka. Dekorację wykonały: Małgorzata Mianowska-Stencel, Anna Poll, Izabela Piasecka.

Z ciepłym przyjęciem spotkał się występ Zespołu Carmen, który opracował propozycję hymnu szkolnego i wykonał ten utwór w swoim wystąpieniu. Brawami nagrodzono walc  w wykonaniu dzieci z Formacji Pokusa.

Pięknym gestem na zakończenie uroczystości było podziękowanie od rodziców. Słowa podziękowania odczytała Barbara Zagusta, przewodnicząca Rady Rodziców. Były skierowane do burmistrza za pozyskanie dotacji na modernizację szkoły, do przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Jakóbczaka wraz z radnymi za przyznanie środków z budżetu miejskiego, do księdza proboszcza Romana Cera za mszę światą oraz do dyrektor Edyta Brodzik za całokształt pracy.

Radni Rady Miejskiej w Żarkach na zakończenie przygotowali jeszcze jedną niespodziankę. Ufundowali tort z wizerunkiem Szkoły Podstawowej w Przybynowie dla uczniów, pracowników i gości piątkowej uroczystości.
 

(przygotowała i fot: Katarzyna Kulińska-Pluta)


 

13

MAJ

2013

59803

razy

czytano