Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Remont drogi gminnej Suliszowice Szczypie.

Remont drogi gminnej Suliszowice Szczypie.

Do finału zbliżają się prace przy modernizacji drogi Suliszowice Szczypie na długości 1800 metrów. Naprawa jest finansowana ze środków uzyskanych przez Gminę Żarki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jakie zaistniały w latach 2010-12.
W przetargu wystartował 6 firm. Najkorzystniejsza ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Myszkowie z siedzibą w Żarkach i realizuje zadanie za kwotę brutto 356 331,79 zł.


Prace polegają na naprawie poboczy, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, wyrównaniu i uzupełnieniu istniejącej podbudowy, wykonaniu nawierzchni asfaltowej.  Remontem objęty jest odcinek długości 1800m.  Teren, przez które przebiega remontowana droga jest drogą lokalną, gminną przebiegającą przy terenach rolnych i leśnych oraz zabudowaniach mieszkalnych i gospodarczych mieszkańców wsi.

Zadnie jest finansowane ze środków promesy z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jakie zaistniały w latach 2010-12. Gmina Zarki uzyskała promesę od wojewody śląskiego w wysokości miliona złotych.

Dzięki tym środkom zostaną zmodernizowane w tym roku jeszcze inne drogi na terenie Gminy Żarki: Zaplanowano remont nawierzchni drogi i kanalizacji deszczowej w ciągu ul.  Nadrzecznej, Leśniowskiej  i Handlowej w Żarkach, remont w ciągu ul. Krzywej i Źródlanej w Żarkach, remont ul. Źródlanej w Jaworzniku.
 
- Wszystkie szkody na drogach powstały w 2011r. na terenie Gminy Żarki. Dzięki promesie teraz mamy szanse doprowadzić je do odpowiedniego standardu - wyjaśnia burmistrz Żarek Klemens Podlejski.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Barbara Labocha. Joanna Zamorska)


 

15

MAJ

2013

2225

razy

czytano