Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Gmina Żarki ogłasza nabór wniosków o wymianę pieców - od 3 do 7 czerwca.

Gmina Żarki ogłasza nabór wniosków o wymianę pieców - od 3 do 7 czerwca.

Warunkiem przystąpienia do „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Żarki" jest złożenie Wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu zatwierdzonego przez Rade Miejską w Żarkach.  Lista Rankingowa sporządzona będzie według kolejności złożenia Wniosku. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność wpływu do Urzędu Miasta i Gminy. Wnioski składane w innym terminie niż w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę, podczas tworzenia listy rankingowej.

Zgodnie z Programem przewiduje się modernizację łącznie 50 kotłowni wg kolejności złożonych wniosków z listy rankingowej.

Nabór wniosków trwać będzie od 3 do 7 czerwca 2013 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wnioski prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach

W związku naborem zapraszamy mieszkańców zainteresowanych udziałem w Programie do zapoznania się z Regulaminem Programu i do składania wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Wniosek wraz z Regulaminem jest dostępny pod adresem: https://zarki.eboi.pl/Procedure/Details/8d8bc225-9251-4352-847e-f1a15d6a479d

Informacji udziela: Mariusz Nowak, pokój nr 21, UMIG Żarki, Referat Referatu do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych,. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (34) 314 80 36.w. 29.
 

15

MAJ

2013

1652

razy

czytano