Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

U ł a t w i e n i a w realizacji obowiązku meldunkowego

U ł a t w i e n i a w realizacji obowiązku meldunkowego

Urząd Maista i Gminy w Żarkach informuje, że w wyniku zmiany Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, od stycznia 2013 roku wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego. Dotyczy to głównie możności zgłoszenia (na jednym formularzu) wymeldowania z miejsca dotychczasowego pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu, dokonywanym we właściwym ze względu na nowe miejsce pobytu urzędzie gminy.

Zgłoszenie nowego miejsca pobytu należy dokonać w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany. Jednocześnie informuje się, że Ustawa przewiduje zniesienie obowiązku meldunkowego z dniem 01.01.2016 roku.
 

21

MAJ

2013

1340

razy

czytano