Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne - 24 maja - projekt Ogród-praca-edukacja.

Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne - 24 maja - projekt Ogród-praca-edukacja.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie Ogród-praca-edukacja realizowanym  przez Stowarzyszenie Speleo-Myszków w partnerstwie z Gminą Żarki oraz Klasztorem Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Leśniowie

na spotkanie rekrutacyjno-informacyjne, które odbędzie się
dnia 24 maja 2013 r. (piątek) o godz. 17:00
na terenie Klasztoru w Leśniowie /Żarki, ul. Leśniowska 99/


Na spotkaniu będzie istniała możliwość wypełnienia formularzy rekrutacyjnych oraz pozyskania szczegółowych informacji o projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (w tym uczące lub kształcące się), zamieszkujące Gminę Żarki, w wieku 18-25 lat, wyrażające chęć podnoszenia umiejętności zawodowych w dziedzinie ogrodnictwa,    w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt jest skierowany do 16 uczestniczek/uczestników.
Okres realizacji projektu: 01.05.2013 – 31.10.2013


Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do dnia  27 maja 2013 r.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU JEST BEZPŁATNE  I OBEJMUJE:
•    szkolenie teoretyczne i praktyczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni zielonych /m.in. projektowanie, systemy nawadniania, roślinoznawstwo, wyjazd edukacyjny do Ogrodu Botanicznego             w Krakowie/,
•    spotkania motywacyjne mające na celu zwiększenie motywacji do aktywnej edukacji.


Informacje telefoniczne pod numerem telefonu 600 26 73 26. 

21

MAJ

2013

2156

razy

czytano