Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne - 24 maja - projekt Wnętrze jest najważniejsze

Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne - 24 maja - projekt Wnętrze jest najważniejsze

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie Wnętrze jest najważniejsze realizowanym  przez Stowarzyszenie Speleo-Myszków w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Żarkach na spotkanie rekrutacyjno-informacyjne, które odbędzie się    dnia 24 maja 2013 r. (piątek) o godz. 18:00  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach przy ul. Ofiar Katynia 3

Na spotkaniu będzie istniała możliwość wypełnienia formularzy rekrutacyjnych oraz pozyskania szczegółowych informacji o projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo  (w tym uczące lub kształcące się), zamieszkujące Gminę Żarki, w wieku 18-25 lat,
wyrażające chęć podnoszenia umiejętności zawodowych w zakresie wykańczania wnętrz, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt jest skierowany do 14 uczestniczek/uczestników.
Okres realizacji projektu: 01.05.2013 – 31.10.2013


Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do dnia  27 maja 2013 r.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU JEST BEZPŁATNE  I OBEJMUJE:
•   szkolenie teoretyczne z  zakresu tematyki dotyczącej prac wykończeniowych tj. m.in.: zasady sporządzania kosztorysu, techniki wykańczania wnętrz, przepisy BHP, projektowanie remontowanego wnętrza /48 godz. lekcyjnych/, 
• szkolenie praktyczne polegające na wyremontowaniu pomieszczeń według projektu wykonanego przez uczestniczki/uczestników projektu /60 godz. lekcyjnych/,
•   warsztaty motywacyjne prowadzone przez psychologa mające na celu podniesienie motywacji w zakresie aktywnej edukacji /36 godz. lekcyjnych/


Informacje telefoniczne pod numerem telefonu  516 169 125

Pełny komunikat poniżej w załączeniu.
 

21

MAJ

2013

1385

razy

czytano