Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych.

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych.

W dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 roku według stanu na 1 czerwca br. na obszarze województwa śląskiego zostaną przeprowadzone następujące badania rolnicze:

Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-KSRA);
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R)

Są to badania reprezentacyjne, co oznacza że badana jest pewna część gospodarstw rolnych reprezentujących całą zbiorowość. W badaniach udział weźmie ok. 11,5 tys. gospodarstw rolnych (około 12% całej zbiorowości gospodarstw indywidualnych w województwie). Każde wylosowane gospodarstwo rolne otrzyma list Prezesa GUS z informacją o udziale w badaniu. Badanie struktury gospodarstw rolnych jest obowiązkowo przeprowadzane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Jakość uzyskanych wyników, tworzonych uogólnień i ich pełne wykorzystanie zależy od kompletności badań i rzetelności udzielanych odpowiedzi. Dlatego też uprzejmie prosimy o przychylność i współpracę z ankieterami

Zachęcamy jednocześnie do skorzystania z możliwości samodzielnego wypełnienia formularzy poprzez Internet - z tej formy będzie można skorzystać od 1-9 czerwca br.;
po tym terminie badania będą realizowane przez teleankieterów (telefonicznie) i ankieterów (osobiście w miejscu zamieszkania).

Wzory formularzy: R-SGR, R-KSRA i AK-R, zawierające  zakres tematyczny badań dostępne są na stronie
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2013/harmonogram.htm

 

Informacja ze strony : http://www.stat.gov.pl/katow/69_1117_PLK_HTML.htm

23

MAJ

2013

1295

razy

czytano