Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Nabór na realizację spotkania z tematyki równości szans.

Nabór na realizację spotkania z tematyki równości szans.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach ogłasza nabór na realizację spotkania z tematyki równości szans kobiet i mężczyzn dla 12 uczestników projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.
Wymagania niezbędne:
- ukończone studia wyższe na kierunku nauk społecznych,
- doświadczenie w prowadzeniu seminarium z tematyki społecznej
Spotkanie z tematyki równości szans kobiet i mężczyzn odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenie (ok. 5 godz.)
 

Terminy zajęć: 14.06.2013 .r. od godziny 9:00
Miejscem szkolenia będą Żarki.
 

Zakres tematyki:
- równość płci,
- wpływ stereotypów płci na rynek pracy,
- podział rynku pracy na zawody „kobiece” i „męskie”,
- szklane zjawiska – szklane ruchome schody, szklane ściany, szklany sufit,
- łańcuch dyskryminacji, rodzaje dyskryminacji,
- obszary dyskryminacji ze względu na płeć – edukacja, rynek pracy, ubóstwo, zdrowie.
Kryterium oceny stanowić będą: cena 80%, kwalifikacje 20%
 

Wymagane dokumenty: życiorys; dokumenty poświadczające wykształcenie; inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia, kursy; oferta cenowa wykonawcy; oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz.926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją;
 

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żarki ul. Myszkowska 28, 42-310 Żarki lub na mail: opszarki@wp.pl w terminie do 06.06.2013 r. do godz. 15.00.
 

W razie pytań proszę kontaktować się mailowo na adres opszarki@wp.pl bądź telefonicznie z koordynatorem projektu Eweliną Polak tel. 343130085
 

Dokument do pobrania w załączeniu poniżej.

23

MAJ

2013

2262

razy

czytano