Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Szkoła w Jaworzniku uroczyście oddana po termomodernizacji.

Szkoła w Jaworzniku uroczyście oddana po termomodernizacji.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Szkoła Podstawowa w Jaworzniku jest ekologiczna. Wartość inwestycji wynosiła blisko 700 tys. zł. W miniony piątek (24.05) podsumowano realizację zadania.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, lokalnego środowiska. Wszyscy przybyli na zaproszenie dyrektor SP w Jaworzniku Jadwigi Podlejskiej i burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego. Ksiądz proboszcz Marek Pacyna poświecił szkołę po dokonanym remoncie.

Zadanie pt. „Termomodernizacja oraz modernizacja systemu grzewczego budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku” było realizowane do połowy grudnia ub. roku na podstawie umowy o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Zaangażowano następujące środki Gminy Żarki 329 724,50, dotację WFOŚiGW  - 57 213,00, pożyczkę WFOŚiGW w kwocie 308 512,00. Łącznie wydatkowano  695 449,50 zł.

Co zrobiono w ramach inwestycji? Zakupiono i zamontowano urządzenia technologiczne kotłowni, grzejniki, zawory termostatyczne, docieplono ściany  zewnętrzne, stropodach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

W czasie piątkowego spotkania padły liczne słowa podziękowania do wykonawcy zadania, czyli burmistrza Klemensa Podlejskiego. Dziękowano przewodniczącemu Rady Miejskiej w Żarkach Andrzejowi Jakóbczakowi wraz z radnymi za uchwalenie środków na realizację tego zadania. Kwiaty i podziękowania otrzymał Grzegorz Stolarski właściciel firmy Ulbud z Częstochowy, wykonawca zdania. Dyrektor Jadwiga Podlejska podziękowała również księdzu Markowi Pacynie za poświecenie obiektu.
Specjalny program artystyczny z okazji podsumowania gminnej inwestycji przygotowały dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Ledwoch, Anny Grzesicy, Małgorzaty Gurbały. Dla wszystkich zaśpiewał Zespół Kłos Z Jaworznika.

29

MAJ

2013

2698

razy

czytano