Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Ulga podatkowa, albo zasiłek rodzinny – informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

Ulga podatkowa, albo zasiłek rodzinny – informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok rodzice po raz pierwszy skorzystają z prawa do pomniejszenia podatku z tytułu wychowywania dzieci. Zamiast pierwotnie wprowadzonych 120 zł odliczą aż 1145,08 zł na każde dziecko. Dzięki uldze wielu podatników PIT w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Podatkowa preferencja będzie zatem stanowiła formę realnego wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci.

- Pomniejszając należny podatek o kwotę ulgi na dzieci trzeba jednak mieć świadomość, że może to spowodować utratę przez rodzinę prawa do korzystania z pomocy przyznawanej poza systemem podatkowym, czyli z zasiłku rodzinnego – wyjaśnia Teresa Kowacka, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych warunkiem przyznania takiego świadczenia jest osiągniecie określonego dochodu. Za dochód należy natomiast uznać przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł, zgodnie z definicją dochodu jest to kwota netto. W przypadku gdy skorzystamy z ulgi rodzinnej spowoduje to, że podatnik w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego lub zapłaci jego minimalną kwotę, automatycznie podwyższy się jego dochód ustalany na potrzeby ustawy o świadczeniach rodzinnych. W konsekwencji osiągnięty dochód może uniemożliwić przyznanie świadczenia rodzinnego.

Konstrukcja nowej ulgi na dzieci jest skierowana do osób, które płacą dość duże podatki. Aby bowiem móc z ulgi skorzystać, należy najpierw podatek zapłacić. Będzie on następnie zwracany przez urząd skarbowy po złożeniu rocznego rozliczenia. Przykładowo matka samotnie wychowująca dwoje dzieci może uzyskać zwrot podatku w wysokości 2290,16 zł. Aby móc taką korzyść uzyskać w pełnej wysokości, jej dochody powinny wynosić miesięcznie około 1,9 tys. zł netto, tj. rocznie ok. 33 tys. netto. Osoba która w pełni nie może wykorzystać tej ulgi może uzyskać inne korzyści od państwa, np. zasiłek rodzinny. Rozpatrując ten sam przypadek samotna matka dostanie zasiłek rodzinny równy 2 dzieci x 48 zł x 12 miesięcy, czyli daje nam to kwotę 1152 zł (w przypadku gdy dzieci mają poniżej 5 lat), należy do tego dodać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 340 zł x 12 miesięcy, czyli kwotę 4080 zł, co w sumie z zasiłkiem rodzinnym daje nam kwotę 5232 zł rocznie. Wynika z tego, że każda osoba powinna szczegółowo wyliczyć, ile można zyskać otrzymując zwrot podatku, a ile zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do niego, z tym że aby odzyskać całą kwotę podatku, trzeba zarabiać o wiele więcej niż wynosić próg dochodów dla pomocy państwa dla rodzin. Odpisując ulgę na dzieci w deklaracji podatkowej za 2007 rok można stracić możliwość otrzymania zasiłku dopiero w następnym okresie zasiłkowym, ponieważ prawo do świadczeń rodzinnych w okresie od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. będzie ustalane na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2007.


(przygotowali: pracownicy MGOPS)

07

STY

2008

1215

razy

czytano