Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Bezpłatny kurs pielęgnacji terenów zielonych - rekrutacja osób bezrobotnych, niekatywnych zawodowo.

Bezpłatny kurs pielęgnacji terenów zielonych - rekrutacja osób bezrobotnych, niekatywnych zawodowo.

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Gminy Żarki   do udziału w projekcie podnoszącym umiejętności zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów zielonych. Speleo-Myszków Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych w Partnerstwie z Klasztorem Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Leśniowie  rozpoczęło rekrutację do projektu Kurs pielęgnacji terenów zielonych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Działanie 9.5.  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (w tym uczące lub kształcące się) zamieszkujące Gminę Żarki, w wieku 18-25 lat, wyrażające chęć podnoszenia umiejętności zawodowych w zakresie pielęgnacji terenów zielonych,  w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Celem projektu jest podniesienie aktywności edukacyjnej 12 mieszkańców Gminy Żarki (Kobiet i Mężczyzn) w zakresie pielęgnacji terenów zielonych poprzez udział w szkoleniach z tego zakresu dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy do końca trwania projektu.

Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2013 – 30.11.2013

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne  i obejmuje:
Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu pielęgnacji terenów zielonych obejmujące tematyką m.in. zagadnienia z zakresu botaniki, pielęgnacji, leczenia i chirurgii drzew i krzewów, prace zabezpieczające rośliny przed chorobami i infekcjami, sprzęt specjalistyczny i jego użycie do prac pielęgnacyjnych roślin, zasady dbałości o tereny zielone w zależności od funkcji.
W ramach szkoleń odbędzie się także wyjazd edukacyjny do Ogrodu Botanicznego w Krakowie.
Spotkania motywacyjne mające na celu zwiększenie motywacji do aktywnej edukacji oraz stworzenie planu rozwoju edukacyjnego.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do 25 czerwca  2013 r.

Szczegółowe informacje nt. projektu, rekrutacji do projektu oraz formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie www.speleomyszkow.pl, w Biurze Projektu w Myszkowie  przy ul. Skłodowskiej 7 oraz w siedzibie Partnera projektu tj. w Klasztorze w Leśniowie , Żarki  ul. Leśniowska 99.

Informacje telefoniczne pod numerem telefonu 600 26 73 26. 

06

CZE

2013

1406

razy

czytano