Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Bezpłatne szkolenia, płatne stypendium oraz płatny staż dla młodych kobiet.

Bezpłatne szkolenia, płatne stypendium oraz płatny staż dla młodych kobiet.

„Aktywne zawodowo-kompleksowy program wsparcia młodych kobiet na rynku pracy” to nazwa projektu realizowanego do dnia 31 maja 2014 roku na terenie powiatów: częstochowskiego i myszkowskiego. Projekt jest skierowany do: 60 kobiet pozostających bez zatrudnienia zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne bądź nieaktywnych zawodowo w wieku 15-27 lat zamieszkujących powiat częstochowski lub myszkowski.

Celem Projektu jest: uzyskanie zdolności do zatrudnienia przez 60 kobiet bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku 15-27 lat z powiatów częstochowski, myszkowski do końca maja 2014 roku.


W zakresie wsparcia jest:
- objęcie każdego Uczestnika Projektu Indywidualnym Planem Działania
- uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach z technik poszukiwania pracy
- uczestnictwo w jednym z sześciu szkoleń zawodowych:
◦    projektowanie stron www
◦    grafika komputerowa
◦    pracownik obsługi produktów finansowych
◦    telemarketer
◦    opiekunka dziecięca
◦    szwaczka
 

Każdemu Uczestnikowi Projektu, który bierze udział w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe.

Zapewnienie Uczestnikom 3 miesięcznego stażu, za odbywanie stażu Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium w wymiarze 1168,58zł brutto miesięcznie. Dla Uczestników Projektu zostanie zapewniony catering, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Ponadto część kobiet, będzie mogła się ubiegać o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.
spotkanie z pośrednikiem pracy
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem Uczestnika Projektu (dot. przetważania danych osobowych)
- wypełnienie deklaracji uczestnictwa

- zaświadczenie z PUP dot. statusu osoby bezrobotnej albo oświadczenie o byciu osobą nieaktywną zawodowo
 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Karoliną Kozłowską tel. 515 663 483, mail: k.m.kozlowska@onet.pl

Osoby zainteresowane projektem mogą się również zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, Katarzyna Kulińska-Pluta, tel. (34) 314 80 36 w.29, katarzyna.pluta@umigzarki.pl

W Żarkach planowane jest spotkanie organizacyjne. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Regulamin projektu poniżej w załączeniu.
 

06

CZE

2013

1553

razy

czytano