Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Wkrótce rozbudowa ulicy Ogrodowej w Żarkach.

Wkrótce rozbudowa ulicy Ogrodowej w Żarkach.

Remont ulicy wraz z rozbudową wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Myszków z Żarek za kwotę 987 793,89 zł. W dniu 14 czerwca dokonano rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Wpłynęło 5 ofert. Jeszcze w tym tygodniu zostanie podpisana umowa między  Gminą Żarki, a wykonawcą zadania. Prace rozpoczną się w wakacje i potrwają do końca listopada tego roku.

Projekt polega na przebudowie 728,00 mb jezdni, budowie chodnika wraz z odwodnieniem,  od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 793 Św. Anna - Siewierz do drogi wojewódzkiej Nr 792 Żarki-Kroczyce. Zostanie wykonania jezdnia, pobocza, odwodnienie, przebudowa sieci gazu, wjazdy na posesję, obustronne utwardzenie poboczy, uporządkowanie zieleni, oznaczenie, wytyczenie przejścia dla pieszych. W ramach realizacji  kanalizacji deszczowej przewiduje się budowę trzech odcinków kanału deszczowego odprowadzających wody opadowe do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w ulicy Mokrej oraz odcinka odprowadzających wody opadowe do nowego  przepustu.

Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej. W prace będzie zaangażowane również przedsiębiorstwo Tauron, które na własny koszt dokona inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej w ciągu ul. Ogrodowej.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)
 

18

CZE

2013

4337

razy

czytano