Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Bezpłatny kurs pielęgnacji terenów zielonych w Żarkach

Bezpłatny kurs pielęgnacji terenów zielonych w Żarkach

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Gminy Żarki   do udziału w projekcie podnoszącym umiejętności zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów zielonych

Speleo-Myszków Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych w Partnerstwie z Klasztorem Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Leśniowie  przedłużyło  rekrutację do projektu Kurs pielęgnacji terenów zielonych   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Działanie 9.5.  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do 03 lipca 2013 r.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (w tym uczące lub kształcące się) zamieszkujące Gminę Żarki, w wieku 18-25 lat, wyrażające chęć podnoszenia umiejętności zawodowych w zakresie pielęgnacji terenów zielonych,  w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Celem projektu jest podniesienie aktywności edukacyjnej 12  mieszkańców Gminy Żarki (Kobiet i Mężczyzn) w zakresie pielęgnacji terenów zielonych poprzez udział w szkoleniach z tego zakresu dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy do końca trwania projektu.

Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2013 – 30.11.2013

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne  i obejmuje:
• Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu pielęgnacji terenów zielonych obejmujące tematyką m.in. zagadnienia z zakresu botaniki, pielęgnacji, leczenia i chirurgii drzew i krzewów, prace zabezpieczające rośliny przed chorobami i infekcjami, sprzęt specjalistyczny i jego użycie do prac pielęgnacyjnych roślin, zasady dbałości o tereny zielone w zależności od funkcji.
W ramach szkoleń odbędzie się także wyjazd edukacyjny do Ogrodu Botanicznego w Krakowie.
• Spotkania motywacyjne mające na celu zwiększenie motywacji do aktywnej edukacji oraz stworzenie planu rozwoju edukacyjnego.


Szczegółowe informacje nt. projektu, rekrutacji do projektu oraz formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie www.speleomyszkow.pl, w Biurze Projektu w Myszkowie  przy ul. Skłodowskiej 7 oraz w siedzibie Partnera projektu tj. w Klasztorze w Leśniowie , Żarki ul. Leśniowska 99

Informacje telefoniczne pod numerem telefonu 600 26 73 26.

27

CZE

2013

1337

razy

czytano