Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Nabór zakończony. Ruszyła aktywna integracja.

Nabór zakończony. Ruszyła aktywna integracja.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach zakończył nabór uczestników do realizowanego w 2013 r. projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki”.  Przystąpiło do niego 12 osób, mieszkańców Gminy Żarki, nieaktywnych zawodowo.
Ośrodek w Żarkach zakwalifikował do projektu 10 kobiet i 2 mężczyzn. Wszyscy z nich to  korzystające z pomocy społecznej w tutejszym ośrodku, bezrobotne, będące w wieku aktywności zawodowej 15-64 i zagrożone wykluczeniem społecznym. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- W pierwszej fazie wsparcia dajemy wsparcie szkoleniowe zgodnie z zasadami aktywnej integracji – informuje Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

Uczestnicy otrzymali wsparcie w formie indywidualnych spotkań z psychologiem i zostało przeprowadzone  seminarium nt. "Równości szans kobiet i mężczyzn". Niezwykle istotnym elementem projektu są indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, mające na celu określenie predyspozycji uczestników projektu. Osoby uczestniczące w projekcie korzystają  z różnych bezpłatnych form wsparcia przewidzianych w projekcie.
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu mogą być osoby korzystające z pomocy społecznej w tutejszym ośrodku, bezrobotne, będące w wieku aktywności zawodowej 15-64 i zagrożone wykluczeniem społecznym.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Agnieszka Pala-Czyż)
 

05

LIP

2013

3889

razy

czytano