Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Numer porządkowy dla domu. Żaden problem.

Numer porządkowy dla domu. Żaden problem.

Wśród wielu spraw załatwianych w urzędzie jest również ta związana z oznaczeniem numerami porządkowymi nieruchomości. Procedura ta jest przeprowadzana w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego. Przy oznaczaniu numerem porządkowym nieruchomości zabudowanej budynkiem należy dostarczyć wniosek właściciela lub władającego oraz kopię geodezyjną inwentaryzacji powykonawczej budynku lub kopię mapy zasadniczej obejmująca nieruchomość z aktualnym stanem zabudowy. Natomiast przy oznaczaniu numerem porządkowym nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: wniosek właściciela/władającego o oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości/budynku oraz  dokument potwierdzający własność.
Więcej informacji nt. miejsca składania wniosku pod adresem: https://zarki.eboi.pl/Procedure/Details/d98e224c-4ede-4ff8-86c5-544fce0a23c3
Warto wiedzieć, iż oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na budynkach lub ogrodzeniu nieruchomości, tabliczki z numerem porządkowym.
 

 

17

LIP

2013

1403

razy

czytano