Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Wzmacnianie świetlic w Gminie Żarki.

Wzmacnianie świetlic w Gminie Żarki.

Sumę 111 200,00 zł otrzyma Gmina Żarki na wzmocnienie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Dzięki tym środkom z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zostaną doposażone świetlice, zorganizowane zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił pomocy finansowej gminom i powiatom ziemskim województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gmina Żarki złożyła wnioski wiosną br. Oto lista dofinansowanych placówek: Wzmocnienie Świetlicy socjoterapeutycznej – Centrum Wszechstronnej Pomocy Dziecku i Rodzinie w Żarkach - 26 000 , Świetlica w Żarkach w MGOK Żarki 11 400 , Ostrów  - 10 000, Zawada  - 10 000, Jaworznik  - 11 400 Suliszowice - 9 500, Wysoka Lelowska - 9 500, Przybynów - 10 000, Kotowice - 13 400.

- Dotacje zostanie wydatkowana w tym roku. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - mówi burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

W ramach projektu zostaną zakupione materiały na zajęcia dodatkowe m.in. plastyczne, modelarskie, Koła Sprawnych Rąk, kulinarnych, zorganizowane zostaną wycieczki.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

22

LIP

2013

1366

razy

czytano