Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szkolenie organizacji przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.

Szkolenie organizacji przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.

Aż sześć propozycji z gminy Żarki zostało zgłoszonych do konkursu „Ad Animatum. Znaczy ku ożywieniu” organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Wszystkie propozycje zostały przyjęte, a ci którzy je zgłosili zostaną objęci szkoleniem.

W dniu 18 stycznia godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach rozpocznie się cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jest to wynik aktywności lokalnych środowisk.  W dniu 13 grudnia 2007r odbyło się posiedzenie komisji oceniającej propozycje środowisk lokalnych zgłoszone do konkursu  Do siedziby ROK Katowice w terminie przewidzianym regulaminem dotarło 25 zgłoszeń. Komisja po wnikliwej ocenie wytypowała środowiska, z którymi będą prowadzone dalsze rozmowy w celu wygenerowania wspólnego pomysłu..
 
Z gminy Żarki zgłoszono następujące propozycje: „Mogiła – ocalić od zapomnienia, szlakiem historycznym po wsi Jaworznik,. „Apteka natury – zioła Jury”, „Herody” – inicjator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik, Utworzenie zespołu dziecięco – młodzieżowego i wspólne „wieczory familijne – inicjator: Stowarzyszenie Wsi Wysoka Lelowska, Pomoc w organizowaniu szkoleń z zakresu odnowy i aktywizacji wsi, formułowanie i realizacja projektów w dziedzinie kultury i turystyki – inicjator:  Koło Gospodyń Wiejskich Ostrów, „Na dnie oceanów” – inicjator:  Jura Promotion


(przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta)

14

STY

2008

1109

razy

czytano