Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Mariusz Kleszczewski w Zarządzie Województwa Śląskiego.

Mariusz Kleszczewski w Zarządzie Województwa Śląskiego.

W dniu 12 stycznia w Katowicach w trakcie Sejmiku wybrano nowego Marszałka Województwa Śląskiego. Został nim Bogusław Śmigielski. W skład Zarządu wszedł również Mariusz Kleszczewski, który urodził się i wychował w Żarkach.
Wiadomość ze strony www.silesia-region.pl:
Bogusław Śmigielski Marszałkiem Województwa Śląskiego
W skład Zarządu Województwa Śląskiego wybrani zostali: Marian Ormaniec (PSL)- wicemarszałek, Zbyszek Zaborowski (LiD) – wicemarszałek, Mariusz Kleszczewski (PO) – członek Zarządu, Piotr Spyra (PR) – członek Zarząd
W sobotę (12 bm.) Sejmik kontynuował obrady XIX sesji. Radni dokonali wyboru Zarządu Województwa Śląskiego. Marszałkiem Województwa Śląskiego został wybrany Bogusław Śmigielski z Platformy Obywatelskiej. Spośród 42 głosujących, 30 radnych wsparło tę kandydaturę, 11 wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciw.

Wicemarszałkami zostali Marian Ormaniec (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Zbyszek Zaborowski (Lewica i Demokraci). Członkami Zarządu natomiast Piotr Spyra (Prawica Rzeczypospolitej) oraz Mariusz Kleszczewski (Platforma Obywatelska).

Nowo wybrany marszałek Bogusław Śmigielski podziękował za okazane zaufanie i zaprosił do konstruktywnej współpracy dla dobra mieszkańców naszego województwa zarówno radnych koalicji, jak i opozycję.

Podczas pierwszego wystąpienia nakreślił plan działania Zarządu. Stwierdził, że „stawiając na rozwój nie możemy działać zachowawczo, unikać śmiałych projektów czy nowoczesnej koncepcji.” Wśród najważniejszych kierunków wymienił m.in.: aktywne działanie na rzecz pełnego wykorzystania szansy, jaką stwarza współpraca w ramach Aglomeracji Śląskiej, przyśpieszenie modernizacji i budowy dróg wojewódzkich, modernizację Stadionu Śląskiego, a także - we współpracy z wojewodą - sprawną organizację EURO 2012. Pierwsze spotkanie w tej sprawie z wojewodą nowy marszałek zapowiedział już na najbliższy tydzień. Wśród priorytetów znalazły się także: realizacja rządowego programu „Boisko w mojej gminie”, promowanie kultury, oparta na partnerstwie publiczno-prywatnym i wsparciu środkami województwa modernizacja WPKiW w Chorzowie, uporządkowanie struktur własnościowych spółek oraz zakończenie procesu formowania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. „Zamierzam - kontynuował - wdrażać regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki i kompleksowo realizować zadania związane z wdrażaniem RPO, ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do sektora samorządowego mając na względzie krytyczną analizę wielu dotychczasowych rozstrzygnięć w zakresie przyznawani środków.”

  • Marszałek Bogusław Śmigielski (50 lat), jest żonaty, ma dwoje dzieci. Z zawodu jest lekarzem laryngologiem. Studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pracę rozpoczął od stażu w Szpitalu Miejskim w Jaworznie, a zakończył na stanowisku zastępcy ordynatora. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie. Od 1998 roku radny Rady Miasta w Jaworznie. Jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji.

  • Wicemarszałek Marian Ormaniec (46 lat), żonaty. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie i Politechniki Krakowskiej. Od 2005r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL. W 2006r. został powołany w skład Zarządu Województwa Śląskiego. Były członek m.in. Rady Krajowej Towarzystwa Inicjatyw Społecznych "Nowy Świat" w Warszawie, Zarządu Wojewódzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej RP i Zarządu Beskidzkiego Związku Tenisa Stołowego. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji.

  • Wicemarszałek Zbyszek Zaborowski (50 lat), jest żonaty. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1982-1991 pracował jako asystent w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Politycznych XX wieku Uniwersytetu Śląskiego. Radny Sejmiku Wojewóztwa Śląskiego I kadencji. Poseł na Sejm II, III, IV i V kadencji.

  • Członek Zarządu Mariusz Kleszczewski (43 lata). Jest lekarzem ze specjalizacją II stopnia chirurgii urazowej i ortopedii. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji.

  • Członek Zarządu Piotr Spyra (40 lat), historyk jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jest menedżerem Międzynarodowej Giełdy Towarowej. Pełni funkcję prezesa Zarządu Ruchu Obywatelskiego "Polski Śląsk". Jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji.

14

STY

2008

1721

razy

czytano