Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Jurajskie Spotkania Artystyczne zgłoszenia do 26 sierpnia.

Jurajskie Spotkania Artystyczne zgłoszenia do 26 sierpnia.

Jeśli lubisz malować i tworzyć. Chcesz spotkać fajnych ludzi to zgłoś swój udział w II Jurajskich Spotkaniach Artystycznych.
Chcemy zachęcić do tworzenia z niekonwencjonalnych materiałów.  Spróbujemy uruchomić wyobraźnie i znaleźć dla nich nowe zastosowanie. Gwarantujemy, że efekty będą zaskakujące.

Regulamin i Warunki Uczestnictwa II Jurajskich Spotkań Artystycznych
 

TERMIN: 30 sierpień – 1 wrzesień 2013 r.
•    Uczestnictwo w II Jurajskich  Spotkaniach Artystycznych jest bezpłatne
•    Uczestnik ponosi jedynie koszty zakwaterowania i wyżywienia
•    Organizatorzy zapewniają prowadzących i  materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów
•    Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 26 sierpnia 2013r na adres: MGOK w Żarkach ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki z dopiskiem “Jura Art” lub elektronicznie juraart@wp.pl
Liczba miejsc jest ograniczona i o przyjęciu decyduje kolejność  zgłoszeń. Zapewniono 35 miejsc.
W przypadku braku zakładanej ilości uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania pleneru artystycznego.
•    Pośredniczymy w zakwaterowaniu uczestników (opłata we własnym zakresie, dostępne pokoje dwu- i cztero- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, usytuowane na skraju miasta Olsztyn/ koło Częstochowy)
 Dom Rekolekcyjny “Święta Puszcza” ul. Świętej Puszczy 6  42 – 256 Olsztyn  www.swietapuszcza.niedziela.pl

Jest możliwość uczestnictwa w warsztatach bez konieczności  nocowania
Jest możliwość uczestnictwa w wybranych przez siebie dniach II JSA

1.    Organizatorzy: Stowarzyszenie „Kreatywni” z Myszkowa ,sekcja - „Jura Art.”.
Współpraca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach, Centrum Inicjatyw Lokalnych, PPJ.
2.    Charakter imprezy - spotkanie jest imprezą twórczo–rekreacyjną dla indywidualnych twórców. Uczestnicy są zachęcani do przygotowania przynajmniej jednej pracy w dowolnej technice podczas odbywających się warsztatów.
3.    Cel imprezy -  edukacja ekologiczna, promowanie postaw twórczego odzyskiwania odpadów, recykling artystyczny. Wypoczynek połączony z twórczą pracą. Integracja środowiska artystycznego . Promocja Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako doskonałego miejsca dla wypoczynku i  plenerów artystycznych.
4.    Uczestnicy - plener dla amatorów i profesjonalnych plastyków szeroko rozumianych działań artystycznych. Uczestnikami mogą być osoby dorosłe. Uczestnicy przybywający z dziećmi proszeni są o zapewnienie im opieki.
5.    Zapewniamy - materiały do warsztatów recyklingowych oraz osoby prowadzące.
Atrakcje: warsztaty artystyczne, wykłady, spotkanie poetyckie itp.
Pozostałe materiały plastyczne (do własnych działań) uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.
6.    Wymagania organizacyjne - każdy uczestnik pleneru może pozostawić dowolną pracę wraz z prawami autorskimi wykonaną przez siebie podczas pleneru na rzecz organizatorów. Prace uczestników będą eksponowane na wystawach poświęconych promowaniu recyklingu i idei JSA . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach reklamowych, środkach masowego przekazu, na stronach www.
7.    Miejsce pleneru  Dom Rekolekcyjny “Święta Puszcza”
 ul. Świętej Puszczy 6 42 – 256 Olsztyn  www.swietapuszcza.niedziela.pl
8.    Postanowienia końcowe
•    w plenerze mogą wziąć osoby bez względu na miejsce zamieszkania
•    organizator nie pokrywa kosztów podróży
•    impreza odbędzie się bez względu na pogodę
•    uczestnicy muszą mieć narzędzia do pracy, wygodne ubranie.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
Marta Przewodowska tel. 600503477
Małgorzata Butryn tel.600430985
Janusz Ochocki tel.796734151
e-mail  juraart@wp.pl
MGOK Żarki ul. Moniuszki 2 , Żarki tel. 728 998 806


W załączeniu: Program, Karta Uczestnictwa, Regulamin

 

14

SIE

2013

3281

razy

czytano