Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Niemiecki i Angielski Bezpłatnie. Ostatnie wolne miejsca w Żarkach!

Niemiecki i Angielski Bezpłatnie. Ostatnie wolne miejsca w Żarkach!

Projekt „Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego osób dorosłych z województwa śląskiego", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ma na celu podniesienie kompetencji językowych osób dorosłych z terenu województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze znajomości języków obcych.
 
Projekt zakłada zrealizowanie szkoleń z języka angielskiego i niemieckiego w okresie VIII 2013 – IX 2014 r. w wymiarze 120 godzin lekcyjnych, średnio 4 godziny zajęć tygodniowo (w tym w weekendy). W ramach szkolenia położony zostanie nacisk na rozwój umiejętności komunikacyjnych i przełamanie barier psychologicznych w kontaktach z osobami posługującymi się językiem obcym.
 
Szkolenie zostanie zakończone egzaminem językowym przeprowadzonym przez szkołę językową, na podstawie którego uczestnicy projektu uzyskają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Szkolenia będą prowadzone w grupach średnio 10 osobowych.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo śląskie lub pracujące na obszarze województwa. 
 
Kryteria udziału
 
Adresatami projektu są osoby w wieku 18-64 lat, z terenu woj. śląskiego, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących wyłącznie do jednej lub kilku z poniższych grup (kryteria rekrutacji):
- osoby, które ukończyły 50 rok życia,
- osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
- osoby z wykształceniem co najwyżej średnim,
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
 
Rekrutacja do projektu (kryteria formalne):
- praca lub zamieszkanie na terenie województwa śląskiego (oświadczenie);
- przynależność do grupy wiekowej 18-64 lata (oświadczenie);
- zgłoszenie z własnej inicjatywy (oświadczenie);
- przynależność do jednej z grup, do których adresowany jest projekt (oświadczenie).
 
Rekrutacja do projektu (kryteria dotyczące grupy docelowej):
- kolejność zgłoszeń:
a) z uwzględnieniem statusu na rynku pracy (pracownik lub osoba nieaktywna zawodowo),
b) z uwzględnieniem  możliwości osiągnięcia przez uczestnika pełnego poziomu znajomości języka obcego na określonym poziomie (A, B, C) - na etapie rekrutacji przeprowadzane będą wstępne testy plasujące.
Dokumenty rekrutacyjne i więcej informacji na stronie: http://www.empik-business.pl/dokumenty-rekrutacyjne-slask
 

16

SIE

2013

1330

razy

czytano