Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Piotr Orman na seminarium krajoznawczym 7 wrzesień.

Piotr Orman na seminarium krajoznawczym 7 wrzesień.

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK oraz Muzeum Częstochowskie zapraszają na seminarium krajoznawcze „Mijające Krajobrazy Polski. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska” w dniu 7 września 2013 r. o godz. 10.00. W ramach sesji referatowych jednym z prelegentów będzie mieszkaniec Gminy Żarki Piotr Orman z Jaworznika. Przedstawi referat pt. „Cmentarze wojenne z 1914 r. w krajobrazie Wyżyny”.

Seminarium odbędzie się w Muzeum Częstochowskim Ratuszu  (Al. N.M.P. 45). Rozpocznie się o godz. 10.00, potrwa do godz. 16.00. W ramach spotkania organizatorzy zaproponowali szereg interesujących prelekcji m.in. o ewolucji krajobrazu kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, o przemianach krajobrazu przełomu Warty, o walorach przyrodniczych i rozwoju ochrony przyrody, o walorach muraw kserotermicznych. Będzie również mowa o zamkach jako elementach jurajskiego krajobrazu, zmianach w związku z rozwojem i upadkiem przemysłu wapienniczego.

Poniżej kilka podstawowych informacji o cmentarzu w Kotowicach. W czasie seminarium będzie można usłyszeć więcej o tej nekropoli i innych związanych z I wojną światową.

ZABYTKOWY CMENTARZ WOJENNY KOTOWICE

Zabytkowy Cmentarz Wojenny w Kotowicach jest trzecim, co do liczby pochowanych wojennym cmentarzem jurajskim. Powstał bezpośrednio po walkach toczonych tu w listopadzie 1914 roku. Ostateczny wygląd nadano mu w latach 1917 – 1918. Pierwotnie spoczywało tu około 800 żołnierzy  armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej. Po przeprowadzonej przez polską administrację w 1936 roku akcji komasacyjnej przeniesiono tu zwłoki poległych i wyposażenie nagrobne z likwidowanych nekropolii wojennych mieszczących się pierwotnie w Przewodziszowicach, Podgaju, Ludwinowie, Nowej Wsi, Łutowcu, Hucisku, Parkoszowicach i Morsku. Wśród pochowanych są między innymi polegli narodowości polskiej, czeskiej, słowackiej, węgierskiej oraz liczni Bośniacy z I Bośniacko-Hercegowińskiego Pułku Piechoty walczącego w składzie II Korpusu Armii Austro-Węgierskiej. Obecnie spoczywa tutaj prawie 2000 poległych żołnierzy Wielkiej Wojny 1914-1918. Przechodniu uszanuj powagę tego miejsca.

Tekst opracował Piotr Orman przewodnik jurajski.
Fotografie z archiwum Wiesława Ćwiklińskiego, udostępnione przez Piotra Ormana. Zdjęcia zrobiono w 1962 roku.

PROGRAM SEMINARIUM PONIŻEJ w załączeniu.
 

27

SIE

2013

1294

razy

czytano