Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Nabór Prawnik

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Nabór Prawnik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach ogłasza nabór na realizację spotkań pt. „Poznaj swoje prawa” w zakresie praw i obowiązków dla 12 uczestników projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe prawnicze,
- znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, cywilnego i karnego.
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilno-prawna.
Terminy realizacji zamówienia: październik 2013 r.
Miejscem szkolenia będą Żarki. Przewidywana ilość godzin – 10.
Kryterium wyboru oferty: najniższa cena jednej godziny pracy
Wymagane dokumenty: życiorys; dokumenty poświadczające wykształcenie; inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia, kursy; oferta cenowa wykonawcy; oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją;
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żarki ul. Myszkowska 28, 42-310 Żarki lub na mail: opszarki@wp.pl w terminie do 16.09.2013 r. do godz. 14.00.

Do zamówienia nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

W razie pytań proszę kontaktować się mailowo na adres: opszarki@wp.pl bądź telefonicznie z koordynatorem projektu Eweliną Polak tel. 343130085


29

SIE

2013

1237

razy

czytano