Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

PROJEKT SZANSA NA PRACĘ ze stypendium szkoleniowym - angielski i Autocad.

PROJEKT SZANSA NA PRACĘ ze stypendium szkoleniowym - angielski i Autocad.

Realizowany jest przez Cityschool s.c. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;  Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;  Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które na dzień przystąpienia do projektu spełniają łącznie następujące warunki:

a) zamieszkują w rozumieniu KC na terenie woj. śląskiego, w tym na terenie jednego z powiatów: miasto Częstochowa, częstochowski, kłobucki, myszkowski,

b) pozostają bez zatrudnienia i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne,

c) są osobami w wieku 15- 24 lata,


W ramach projektu oferujemy:

Bezpłatne spotkania z doradcą zawodowym (grupowe – 6h, indywidualne – 3h)

Bezpłatne szkolenia z zakresu programu AutoCad (90h)

Bezpłatne szkolenia językowe - język angielski (120h)

Staż zawodowy z wynagrodzeniem (3 m-ce)

 

Zapewniamy:  

Stypendium szkoleniowe dla każdego Uczestnika (7,51 zł brutto/h)

Wynagrodzenie stażowe (1811,10 zł/m-c)

Materiały szkoleniowe

Catering (obiady + przerwy kawowe)

Ciekawy program i profesjonalną realizację zajęć

 

Informacje i zapisy:


katarzyna.pilarek@cityschool.pl

515-733-694

""

30

SIE

2013

1250

razy

czytano