Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Kursy zawodowe dają szansę na pracę!

Kursy zawodowe dają szansę na pracę!

Projekt z zakresu aktywnej integracji znajduje się w fazie kluczowej. Trwają kursy zawodowe w różnych obszarach dla 12 osób. Dziesięć osób obecnie szkoli sie na kursie małej gastronomii z elementami organizacji imprez okolicznościowych, florystyką i obsługą kasy fiskalnej. Dwóch mężczyzn ukończyło kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego w ZDZ Żarki, pięć kobiet zakończyło naukę w ramach kursu opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Natomiast cała grupa 12 osób uczestniczyła w kursie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Wszystkie zajęcia i kursy są całkowicie bezpłatne dla uczestników projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej w Żarkach. Zadanie "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy  Żarki" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu biorą udział osoby bezrobotne korzystających z pomocy społecznej.

Z dofinansowań unijnych ośrodek pomocy w Żarkach korzysta od sześciu  lat. W gminie Żarki odsetek osób bez pracy jest wysoki. W powiecie myszkowskim stopa bezrobocia jest największa w województwie śląskim.
W każdej edycji projektu łączone są elementy z zakresu aktywnej integracji polegające m.in. na możliwości łączenia osoby bezrobotnej z rynkiem pracy poprzez możliwości zdobycia pracy lub szkolenia zawodowe, wsparcie dochodu na poziomie wystarczającym do godnego życia, a także lepszy dostęp do usług mogących wyeliminować pewne przeszkody napotykane przez niektóre osoby i rodziny w miarę włączania się w główny nurt społeczeństwa, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia (np. poprzez doradztwo, opiekę zdrowotną, opiekę nad dziećmi, uczenie się przez całe życie w celu wyeliminowania niedostatków edukacyjnych, a także poprzez rehabilitację psychologiczną i społeczną).

Wartość projektu realizowanego w Gminie Żarki na lata 2012-2013 wynosi 256 164 zł, w tym mieści się kwota 33 301,32 zł wkładu własnego z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Agnieszka Pala-Czyż)
 

02

WRZ

2013

1452

razy

czytano