Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Sprawny odbiór nieczystości stałych z terenu prywatnych posesji

Sprawny odbiór nieczystości stałych z terenu prywatnych posesji

W związku ze zmianą zasad odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz utrudnioną identyfikacją posesji przez pracowników firmy TAMAX wynikającą z braku umieszczenia numerów porządkowych  Straż Miejska w Żarkach na podstawie art. 64 KW  prosi  właścicieli o umieszczenie czytelnego numeru  posesji, aby firma odpowiadająca za odbiór nieczystości mogła sprawnie odebrać nieczystości z terenu gminy.

Numer porządkowy umieszczony w widocznym miejscu bardzo pomoże zarówno nam mieszkańcom, jak i innym osobom, firmom, instytucjom świadczącym usługi na terenie gminy realizować swoje zadania.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone kontrole, które zweryfikują przestrzeganie  przepisów dotyczących art. 64 KW

Art. 64 „ Kto będąc właścicielem/administratorem/ dozorcą lub użytkownikiem, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości podlega karze grzywny do 250 zł”
 

09

WRZ

2013

1319

razy

czytano