Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Odbiór nieczystości - dojazd po drogach prywatnych.

Odbiór nieczystości - dojazd po drogach prywatnych.

Gminny System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Żarkach obejmuje ponad 2400 nieruchomości. Dojazd do około 4% z nich odbywa się po drogach nie posiadających charakteru  publicznego. Firma odbierająca odpady komunalne nie ma obowiązku wjeżdżania na drogi prywatne czy wewnętrzne stanowiące własność właścicieli nieruchomości.

Według §1 ust.2 uchwały  Rady Miejskiej w Żarkach  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( nr   XXVII/191/2013  z dnia 30 stycznia 2013r.) odbieranie tych odpadów z obszarów zabudowy jednorodzinnej, następuje  po zapewnieniu możliwości dostępu do nich ( pojemnika , worka lub niepakowanych ), to znaczy umieszczeniu ich poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

W  przypadkach gdy do udostępnionych do odbioru odpadów należy dojechać po  gruntach prywatnych  wymóg swobodnego dojazdu określony w ww. uchwale nie jest zachowany.

W takiej sytuacji  wskazanym jest aby właściciel/użytkownik  takiej nieruchomości wystawiał odpady do drogi publicznej lub zwrócił się do firmy o dojazd do udostępnianych odpadów drogą  prywatną   wyrażając swą wolę w tym zakresie,  przyjmując odpowiedzialność za ewentualne szkody na niej powstałe  oraz przedkładając  zgodę wszystkich jej współwłaścicieli.


Poniżej  udostępnione są  stosowne druki w tym zakresie.
 

10

PAŹ

2013

1319

razy

czytano