Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Uwaga młodzi! Staż w organizacji pozarządowej

Uwaga młodzi! Staż w organizacji pozarządowej

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) zaprasza osoby w wieku od 18 do 27 lat z powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego do udziału w półrocznym stażu. Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo będą miały szansę poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

CIL realizuje obecnie projekt pt. „Czas na młodych”. Polega on na organizacji kompleksowego wsparcia dla młodych osób poszukujących pracy. Działania projektowe obejmują: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenie ze specyfiki pracy biurowo-administracyjnej w organizacji pozarządowej oraz staż zawodowy w takiej właśnie instytucji. Projekt skierowany jest zatem nie tylko do osób bezrobotnych – daje on bowiem organizacjom pozarządowym możliwość pozyskania przeszkolonych pracowników na staż. Obowiązek wypłacania stypendium stażyście leży w całości po stronie Centrum Inicjatyw Lokalnych.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie wniosku (dostępny na cil.org.pl/kategorie/czas-na-mlodych oraz w biurze CIL w Zawierciu przy ul. Senatorskiej 14) i doręczenie go do 25 października 2013 r. (liczy się data wpływu). Do projektu zakwalifikowanych zostanie 15 osób, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

21

PAŹ

2013

1190

razy

czytano