Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Kursy zawodowe zakończone!

Kursy zawodowe zakończone!

Projekt z zakresu aktywnej integracji zbliża się do końca. Uczestnicy mają już za soba podsumowanie projektów zawodowych. Wzięli w nich udział wszyscy uczestnicy projektu, łącznie 12 osób, ale nie wszyscy wybrali jeden kierunek kształcenia.  Dziesięć osób zakończyło kurs małej gastronomii z elementami organizacji imprez okolicznościowych w ZDZ Żarki, florystyką i obsługą kasy fiskalnej. Dwóch mężczyzn ukończyło kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego w ZDZ Żarki, pięć kobiet zakończyło naukę w ramach kursu opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Natomiast cała grupa 12 osób uczestniczyła w kursie pierwszej pomocy przedlekarskiej i warsztatach „Poznaj swoje prawa” prowadzonymi przez prawnika. Wszyscy obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach projektu.

- Atutem tego projektu jest to, iż wszystkie zajęcia i kursy są całkowicie bezpłatne dla uczestników projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej w Żarkach – wyjaśnię Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach. - Zadanie "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu biorą udział osoby bezrobotne korzystających z pomocy społecznej.


Z dofinansowań unijnych ośrodek pomocy w Żarkach korzysta od sześciu  lat. W gminie Żarki odsetek osób bez pracy jest wysoki. W powiecie myszkowskim stopa bezrobocia jest największa w województwie śląskim.

W każdej edycji projektu łączone są elementy z zakresu aktywnej integracji polegające m.in. na możliwości łączenia osoby bezrobotnej z rynkiem pracy poprzez możliwości zdobycia pracy lub szkolenia zawodowe, wsparcie dochodu na poziomie wystarczającym do godnego życia, a także lepszy dostęp do usług mogących wyeliminować pewne przeszkody napotykane przez niektóre osoby i rodziny w miarę włączania się w główny nurt społeczeństwa, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia (np. poprzez doradztwo, opiekę zdrowotną, opiekę nad dziećmi, uczenie się przez całe życie w celu wyeliminowania niedostatków edukacyjnych, a także poprzez rehabilitację psychologiczną i społeczną).

Wartość projektu realizowanego w Gminie Żarki na lata 2012-2013 wynosi 256 164 zł, w tym mieści się kwota 33 301,32 zł wkładu własnego z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


 

22

PAŹ

2013

7262

razy

czytano