Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Azbest zutylizowany, pożyczka umarzana.

Azbest zutylizowany, pożyczka umarzana.

Blisko 130 ton azbestu zutylizowano w Gminie Żarki. Z programu pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy Żarki – etap II” skorzystało 55 mieszkańców. Gmina Żarki uzyskała w 2013 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednie środki finansowe na usunięcie i utylizację azbestu. Prace były realizowane od czerwca do końca września br. przez firmy posiadające stosowne uprawnienia i zezwolenia. W październiku nadszedł czas rozliczenia zadania.

- Program Oczyszczania Gminy Żarki z Azbestu był realizowany na przełomie 2011 i 2012 roku. W 2013 roku prowadziliśmy druga edycję. Teraz rozliczamy się z przyznanych środków z Wojewódzkim Funduszem – wyjaśnia burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

W efekcie realizacji projektu z jurajskiej gminy zniknęło blisko 130 ton azbestu, w tym 100 ton zdemontowano z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z powierzchni 6 677m2, natomiast 30 ton stanowiły odpady zdemontowane. Jak kształtował się budżet zadania? Oto szczegóły: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 68 145,02zł, bezzwrotna dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 68 145,02zł, środki własne właścicieli budynków w wysokości 8 005,65zł.

- Uzyskaliśmy zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne, co pozwala nam starać się o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 40 procent i na pewno z tej możliwości skorzystamy – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.

Jeśli chodzi o kontynuację Programu Oczyszczania Gminy Żarki z Azbestu to niestety w 2014r. nie ma przewidzianej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uruchomienie dotacji jest planowane na 2015r.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, Barbara Labocha, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta, Barbara Labocha, Anna Stodółkiewicz)
 

25

PAŹ

2013

2169

razy

czytano