Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zagospodarowanie przy leśniowskim źródełku.

Zagospodarowanie przy leśniowskim źródełku.

W dniu 25 października podsumowano projekt realizowany na terenie Gminy Żarki realizowany w oparciu o grupę bezrobotnych młodych ludzi. Nauczyli się projektowania ogrodów i zagospodarowali w ramach praktyki teren przy leśniowskim źródełku przy Klasztorze Ojców Paulinów w zarkach Leśniowie.

- Projekt „Ogród-praca-edukacja” był realizowany przez Speleo-Myszków Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych w Partnerstwie z Gminą Żarki oraz Klasztorem Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Leśniowie – informuje koordynator projektu Milena Płaszczak.
 

W projekcie uczestniczyło 16 osób niepracujących tj.,bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo (w tym uczące lub kształcące się) zamieszkujących Gminę Żarki, w wieku 18-25 lat, wyrażające chęć podnoszenia umiejętności zawodowych w dziedzinie ogrodnictwa. Celem projektu było podniesienie aktywności edukacyjnej 16 mieszkańców Gminy Żarki w zakresie projektowania i tworzenia ogrodów poprzez udział w szkoleniach z tego zakresu dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wsparcie w ramach projektu było bezpłatne i obejmowało: szkolenie teoretyczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni zielonych m.in. nauka projektowania ogrodów, pielęgnacji terenów zielonych, roślinoznawstwo, botanika, mała architektura ogrodowa itp., szkolenie praktyczne praktyczna nauka tworzenia ogrodu poprzez stworzenie przez uczestników skweru ogrodowego na terenie Klasztoru w Leśniowie,  wyjazd edukacyjny do Ogrodu Botanicznego w Krakowie, Indywidualne spotkania motywacyjne z psychologiem mające na celu zwiększenie motywacji do podejmowania dalszych działań edukacyjnych  przez uczestników projektu

- Wszyscy uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz ukończyli szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne oraz spotkania indywidualne. Podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie projektowania i budowania ogrodów, co pozytywnie wpłynie na ich sytuację na lokalnym rynku prac – dodaje Milena Płaszczak.

W wyniku szkolenia praktycznego powstał skwer ogrodowy na terenie Klasztoru w Leśniowie. Projekt rozpoczął się w maju i kończy się w październiku. Spotkanie podsumowujące projekt zorganizowano w Klasztorze. Uczestniczyli w nim młodzi ludzie biorący udział w szkoleniach, przedstawiciele stowarzyszenia i sanktuarium oraz burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski i przewodniczący rady Miejskiej Andrzej Jakóbczak.

Projekt Ogród-praca-edukacja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

28

PAŹ

2013

2857

razy

czytano