Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Uroczyste oddanie do użytku dróg po remontach.

Uroczyste oddanie do użytku dróg po remontach.

Z udziałem mieszkańców, przedstawicieli samorządu, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych  i Sanktuarium Leśniowskiego w dniu 2 grudnia przecięto wstęgę przy ul. Źródlanej w Żarkach i oddano wyremontowane drogi do użytku.

W 2013 roku wykonano szereg remontów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2011 roku.  - Prace są finansowane w 80 proc. kosztów kwalifikowanych z promesy przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2011 roku. Pozostałe środki zapewniono w budżecie miasta i Gminy Żarki - informuje burmistrz Klemens Podlejski.

Remontowane drogi zyskały nową nawierzchnię. W pierwszej kolejności została wyremontowana droga gminna na odcinku Suliszowice-Szczypie o długości blisko 1,8 km. Nowe nawierzchnie zyskały ulice w centrum Żarek: Nadrzeczna, Handlowa, Leśniowska (we fragmencie). Tu również wykonano remont kanalizacji deszczowej. Nowy asfalt położono na ul. Źródlanej w Jaworzniku. Wykonano również remont ulic Krzywej i Źródlanej w Żarkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Sanktuarium Leśniowskiego. Część położonych tu nawierzchni jest asfaltowa, część w kostce brukowej. Właśnie przy ul. Źródlanej w dniu 2 grudnia spotkali się przedstawiciele Samorządu Miasta i  Gminy Żarki oraz mieszkańcy. Poświęcenia dokonał przeor Klasztoru Ojców Paulinów w Żarkach Leśniowie Jerzy Kielech.

- Dziękuję burmistrzowi za dotrzymanie słowa i zrealizowanie tego zadania – powiedział przeor Jerzy Kielech.

Wstęgę przecinali: burmistrz Żarek Klemens Podlejski, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Jakóbczak, przewodniczący Rady Osiedlowej Robert Lamch, właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Stefan Cieślewicz, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Joanna Zamorska, mieszkaniec Leśniowa Piotr Szczepanek.

- Protokół strat był złożony w 2011 roku. Czekaliśmy na decyzję, pod koniec 2012 roku gmina otrzymała promesę, w 2013 roku ruszyły prace. Dzisiaj możemy się cieszyć z wykonanej inwestycji – powiedział przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach Andrzej Jakóbczak.

Oto szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań:

Remont drogi gminnej Suliszowice - Szczypie (długość ok. 1,8 km), Całość zadania: 356 331,79, Dotacja: 285 065,00, Srodki własne: 71 266,79

Remont nawierzchni drogi i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Nadrzecznej, Leśniowskiej i Handlowej w Żarkach (długość ok. 0,380 km), Całość zadania: 171 852,64, wartość dofinansowania 137 482,00, środki własne: 34 370,64

Remont w ciągu ul. Krzywej i Źródlanej w Żarkach (długość ok. 0,615 km), całość zadania 199 541,37, wartość dofinansowania 153 319,00, środki własne: 46 222,37

Remont ul. Źródlanej w Jaworzniku (długość ok. 0,9 km), Całość zadania: 243 082,86, wartość dofinansowania 184 841,00, środki własne: 58 241,86.

(przygotowała: Barbara Labocha, Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Barbara Rajczyk)

03

GRU

2013

1888

razy

czytano